ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน – วิทยาลัยนานาชาติ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน – วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน 4 ปี ในหลักสูตรปริญญาตรี ว่าแต่ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน – วิทยาลัยนานาชาติ จะมีคณะไหนบ้างมาดูกันเลย..

เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน – วิทยาลัยนานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน - วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการทุนการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาประจำปี 2562 (สิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563)

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (B.Eng.)

2. สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน (B.B.A)

3. สาขากฎหมายประยุกต์ (LL.B.)

4. สาขาการบัญชี (B.B.A.)

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีเต็มจำนวน - วิทยาลัยนานาชาติ

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

น้อง ๆ ที่สนใจทุนการศึกษา สามารถส่งใบสมัคร และเอกสารที่จำเป็นผ่านทางอีเมล์ได้โดยตรง

Email : wuic.scholarship@mail.wu.ac.th

รายละเอียดทั้งหมด : WUIC

ดาวน์โหลดใบสมัคร : WUICScholarshipform

ภาพจาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ