แนะแนวการศึกษา โรงเรียนการไปรษณีย์

5 สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเข้าเรียน รร.การไปรษณีย์ – ได้ทำงานทันที เมื่อเรียนจบ

Home / ข่าวการศึกษา / 5 สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเข้าเรียน รร.การไปรษณีย์ – ได้ทำงานทันที เมื่อเรียนจบ

รร.ไปรษณีย์ – ปัจจุบันธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่นิยมการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้มีความต้องการด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาย งานขนส่งและโลจิสติกส์จำนวนมาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ อันดับหนึ่งของคนไทย จึงเปิดหลักสูตรผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพผ่าน “โรงเรียนการไปรษณีย์” เพื่อบ่มเพาะองค์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และพร้อมให้บริการประชาชนคนไทยอย่างมืออาชีพ

รร.ไปรษณีย์ คืออะไร ?

กว่า 130 ปี ของโรงเรียนการไปรษณีย์ ที่นี่เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ ทรัพยากรการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนกระบวนการทำงานของไปรษณีย์ไทย “รับฝาก คัดแยก ส่งต่อ และนำ จ่าย” ว่ามีขั้นตอนการทำงานหรือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการทำงานจริงอย่างไร ให้ส่งถึง ปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้รับ

อีกทั้งนักเรียนจะต้องผ่านการเรียนรู้ ระบบการทำงานทั้งหมดในฐานะ “คนไปรษณีย์เจนใหม่” ที่พร้อมทำงานอย่างรู้ จริงในทุกขั้นตอน รู้ใจผู้ใช้บริการ และพร้อม ให้บริการด้วยความจริงใจ

ภาพการเรียนภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการจำลอง (3)

แต่หนทางของการก้าวสู่การเป็น “คนไปรษณีย์เจนใหม่” ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการทดสอบ ความรู้ความสามารถมากมาย แต่แน่นอนว่า เมื่อสอบผ่านทุกขั้นตอน และก้าวสู่การเป็นนักเรียนของโรงเรียนการ ไปรษณีย์แล้ว ความสำเร็จปลายทางเป็นที่สิ่งที่หอมหวาน น่าสัมผัสอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น สามารถติดตามได้จาก 5 สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเข้าเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เรียนรู้ทุกกระบวนการทำงานของไปรษณีย์

ตั้งแต่รับฝาก – นำจ่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ น้องๆ จะได้เรียนรู้จริง-ปฏิบัติเป็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของไปรษณีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การรับฝาก คัดแยก ส่งต่อ นำจ่าย ในเวลาสั้นๆ เพียง 8 เดือน ผ่านการเรียนในห้องเรียน และการสวมบทบาทสมมุติใน บรรยากาศจำลองที่ทำการฯ ทั้งการเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากคีย์ข้อมูลสิ่งของฝากส่งเข้าระบบไปรษณีย์ ณ เคาน์เตอร์บริการ พนักงานคัดแยกซองจดหมายและพัสดุให้ตรงตามรหัสไปรษณีย์ เรียนรู้ การนำจ่ายสิ่งของให้ถึงมือผู้รับ ปลายทาง รวมถึงเรียนรู้เรื่องภาษีและกฎหมายต่างๆ ของไปรษณีย์

2 ได้ฝึกลงสนามจริง ณ ไปรษณีย์ทั่วไทย

หลังจากที่เรียนรู้และฝึกฝนกับการสวมบทบาทสมมติแล้ว น้องๆ จะได้ออกไปฝึกประสบการณ์จริงในระบบงานไปรษณีย์ ณ ที่ทำงานไปรษณีย์รับฝาก และที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย เป็นเวลา 4 เดือน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับพนักงานไปรษณีย์รุ่นพี่ในส่วนต่างๆ ทั้งการคีย์ ข้อมูลสิ่งของฝากส่งเข้าระบบ การคัดแยกจดหมายหรือพัสดุการนำจ่ายไปยังเขตพื้นที่ต่างๆ ตามรหัสไปรษณีย์ การติดตามสถานะสิ่งของฝากส่ง และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการทำงานจริง ในทุกขั้นตอนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ภาพการติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญจากไปรษณีย์ทั่วไทย

3 ได้ติวเข้มกับผู้เชี่ยวชาญจากไปรษณีย์ทั่วไทย

น้องๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงจากอดีตหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์จากทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็ นปรมาจารย์ชั้นครูที่คร่ำหวอดในระบบงานไปรษณีย์ โดยจะหมุนเวียนมา ให้ความรู้ทุกๆ สัปดาห์ รวมถึงแชร์ประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดสรรบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการ ให้บริการไปรษณีย์ประชาชน การบริหารจัดการและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤต

4. ได้เริ่มงานทันทีในตำแหน่งงานพนักงานไปรษณีย์ระดับ 2

น้องๆ จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทันที เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยจะ สามารถทำหน้าที่ได้ทุกส่วนงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ แผนกรับฝาก งานธุรการ งานรับเข้าของทำ การไปรษณีย์และศูนย์ไปรษณีย์ในเขตต่างๆ รวมถึงงานภายในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5. สามารถขอรับทุนต่อ ป.ตรี ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด

ในทุกๆ ปี ไปรษณีย์ไทย จะมีทุนการศึกษา สำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและมีผลการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยน้องๆ สามารถเลือกศึกษาต่อในคณะหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้ด้วยตนเอง อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาต่อ ยอดในการพัฒนาการทำงานขององค์กรต่อไป

หลักสูตรการศึกษา โรงเรียนการไปรษณีย์

สำหรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนการไปรษณีย์นั้น ไปรษณีย์ไทย มุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะผู้เรียน ให้มีพื้นฐานความรู้ด้านระบบขนส่งไปรษณีย์และโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งสามารถแนะนำบริการที่ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแม่นยำ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ CA POS และระบบติดตามผล Track & Trace การเสริมความรู้ เรื่องเทรนด์เทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงาน เมื่อก้าวสู่การทำงานจริงในฐานะพนักงานไปรษณีย์ไทย ที่ประจำการในแต่ละสาขาที่ทำการฯ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ในทุกขั้นตอน มีใจที่พร้อมให้บริการ และมีจิตอาสาที่พร้อมช่วยเหลือแก่ประชาชนเท่าที่กระทำได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไปรษณีย์ไทย ที่ต้องการเป็นบริษัทขนส่งที่ผู้ใช้บริการนึกถึง และเลือกใช้บริการเป็นลำดับแรก

การเปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับนักเรียนการไปรษณีย์ รุ่นที่ 75 ประจำปี การศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 – 9 พฤษภาคม 2545)

โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์เพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน

***ทั้งนี้เมื่อบทความนี้เผยแพร่ รร.การไปรษณีย์ได้ปิดทำการไปแล้ว แต่ข้อมูลข้างต้นคงช่วยให้หลายคนได้รู้จัก รร.ไปรษณีย์นี้มากขึ้น

บทความแนะนำ