ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เรียนต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยน ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกา สำหรับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

มธ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และโครงการ TU-ISEP ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 3 เพื่อไปศึกษาโดยไม่รับปริญญา (non-degree student)

โครงการแลกเปลี่ยน น.ศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเรียนที่อเมริกา

โครงการแลกเปลี่ยน เปิดรับเป็นรอบที่ 3 ของปีการศึกษา 2562 แล้ว และในรอบนี้จะรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 81 คน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องจ่ายค่าเงินในการเข้าร่วมโครงการ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องจ่ายค่าอาหารกับที่พักในอัตรา 80,000 บาท/ภาคการศึกษา โดยระยะเวลาการไปแลกเปลี่ยนจะมีให้เลือก 2 แบบ คือ 1 ภาคการศึกษา กับ 1 ปี(2 ภาคการศึกษา)

**ตรวจสอบมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่ร่วมโครงการ และเงื่อนไขในการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ ที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ผ่านการทดสอบ TOEFL/IELTS ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไปขอใบสมัครได้ที่งานบริการนักศึกษา และบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารธรรมนที ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ หรือจะไปดาวโหลดที่หน้าเว็บไซต์ Exchange Program)
 2. แผนการศึกษา (study plan)
 3. ใบรายงานผลการศึกษาตัวจริง
 4. ใบรายงานผลทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ
 5. แบบฟอร์มใบรับรองการสมัครฯ จากอาจารย์ที่ปรึกษา
 6. แบบฟอร์มคำรับรองของผู้ปกครอง
 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 8 รูป
 8. สำเนาบัตรประชาชน
 9. สำเนาทะเบียนบ้าน
 10. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบาน หรือสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ปกครอง

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่กำหนดเอาไว้ พร้อมทั้งสำเนารวมเป็นทั้งหมด 9 ชุด ที่รับรองสำเนาถูกต้องมายังรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันปิดรับสมัคร

3 มิถุนายน 2019

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ oia.tu.ac.th

บทความแนะนำ