ทุนการศึกษา ทุนเรียนปริญญาตรี

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก C.P.Group

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก C.P.Group

กลับมาอีกแล้ว สำหรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งวันนี้เราก็มี ทุนเรียนปริญญาตรีต่อเนื่อง จนจบการศึกษา จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562 มาฝากกัน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนแบบไม่ต้องใช้คืน

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เป็นเรื่องปกติที่บริษัทใหญ่ๆ จะต้องมีการทำ CSR เพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรูปแบบหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P.Group) คือการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางบริษัทจะให้ทุน ในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

** ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดให้ใช้เงินคืน แต่ผู้ที่ได้ทุนจะต้องเข้าร่วมการอบรม และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้ทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ข้อทุน

  • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) /กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) /กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สำหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม รวมทุกวิชาในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีสัญชาติไทย
  • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • ไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น ยกเว้น กยศ.

* แต่ในการขอทุนนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ตรงที่จำกัดคณะ และสาขาวิชาในการให้ทุน โดยผู้ที่สงสัยว่าสาขาวิชาที่เรียนอยู่สามารถขอทุนได้หรือไม่ ให้ไปเช็คได้ที่เอกสารของโครงการ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : ระบบการรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562

ระยะเวลารับสมัคร

1 ก.ค. – 30 ส.ค. 2562

*อ่านรายละเอียดในการให้ทุนเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารโครงการ ในเพจ CP Scholarship

บทความแนะนำ