ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย สาขาการตลาด

ทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

น้องๆ ที่ต้องการขอทุนเรียนในระดับปริญญาตรี เพื่อช่วลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครอง เราก็มีทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาด แห่งประเทศไทยมาฝากกัน โดยทุนนี้จำกัดให้เฉพาะนักศึกษาเอกวิชาการตลาดเท่านั้น รายละเอียดทุนจะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

ทุนการศึกษา จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 62

ทุนนี้เป็นทุนให้ต่อเนื่อง จนจบการศึกษา(ภายในระยะเวลา 4 ปี) โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา ในปี 62 นี้จะมีให้ทั้งหมด 8 ทุนด้วยกัน ใครที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครได้ ดังต่อไปนี้

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
  • ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาเอกสาขาวิชาการตลาด
  • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

** ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ และผู้ที่รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบสมัคร
  • จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
  • ผลการเรียน
  • บทความบรรยายประวัติส่วนตัว
  • บทความบรรยายความตั้งใจในการเป็นนักการตลาด (ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ความยาวของบทความเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14  ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก ตรวจเช็คประวัติ แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

วันปิดรับสมัคร

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2562

*สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.marketingthai.or.th

บทความแนะนำ