Webometrics ข่าวการศึกษา มหาลัยชั้นนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อัพเดท! ผลการจัดอับดับมหาลัยโลก 59 ม.ราชมงคล อยู่อันดับใดบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / อัพเดท! ผลการจัดอับดับมหาลัยโลก 59 ม.ราชมงคล อยู่อันดับใดบ้าง?

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( Rajamangala University of Technology) เป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันมีอยู่ 9 วิทยาเขตทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอาณาจักรทางการศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตมากว่าหลายหมื่นคนต่อปี เป็นเครื่องบงชี้ได้ว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ดำรงภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตบัณทิตในสายวิชาชีพเพื่อออกมารับใช้ประเทศชาติ พัฒนาประเทศชาติมาเนิ่นนานกว่าสามทศวรรษแล้ว สมดังคำนิยามที่ให้ไว้กับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มาอัพเดทกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้อยู่อันดับของโลกแล้ว!

อัพเดท! ผลการจัดอับดับมหาลัยโลก 59 ม.ราชมงคล อยู่อันดับใดบ้าง?

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีทั้งหมด 9 วิทยาเขตดังต่อไปนี้คือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เราจะพาอัพเดทกันค่ะว่ามีวิทยาเขตไหนบ้างที่ติดอันดับโลก และอยู่เป็นมหาลัยชั้นนำของไทยอันดับที่เท่าไรแล้ว…

ผลการจัดอับดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ล่าสุด Webometrics ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 4,000 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (ครั้งล่าสุดประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559)  โดย มหาวิทยาลัยราชมงคลก็ติดอันดับกับเขาด้วยไปดูผลพร้อมๆ กันเลยค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันดับ 2,452 ของโลก – อันดับ 26 ของไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันดับ 2,517 ของโลก – อันดับ 28 ของไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันดับ 3,087 ของโลก – อันดับ 35 ของไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 3,100 ของโลก – อันดับ 36 ของไทย

อ้างอิงข้อมูลจาก: wikipedia