ข่าวการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ผลสอบโอเน็ต โอเน็ต

ไม่ถึงครึ่งทุกวิชา ! ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / ไม่ถึงครึ่งทุกวิชา ! ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ป.6 ม.3 และ ม.6

ประกาศผลสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็ได้ทำการประมวลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปรากฏว่าผลการทดสอบของนักเรียน ม.6 ไม่ถึงครึ่งในทุกวิชา ส่วน ป.6 และ ม.3 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คะแนนร่วงลงมา…

ผลคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

หลังจากที่ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ม.6 ให้เร็วขึ้นจากวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น ผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ก็ออกมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.6

1. วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 372,043 คน คะแนนเฉลี่ย 49.25 คะแนน

2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าสอบ 372,567 คน คะแนนเฉลี่ย 34.70 คะแนน

3. วิชาภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 372,587 คน คะแนนเฉลี่ย 28.31คะแนน

4. วิชาคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 372,853 คน คะแนนเฉลี่ย 24.53 คะแนน

5. วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 372,232 คน คะแนนเฉลี่ย 29.37 คะแนน

โดยภาพรวมผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง (เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเดียวที่ถึงครึ่ง) แต่ในการสอบครั้งนี้คะแนนวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลงเล็กน้อย ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ ยังคงมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม และผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษในทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

คะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปี 2560

สำหรับผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ม.3

1. วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 643,904 คน คะแนนเฉลี่ย 48.29 คะแนน

2. วิชาภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 643,592 คน คะแนนเฉลี่ย 30.45 คะแนน

3. วิชาคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ย 26.30 คะแนน

5. วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 643,462 คน คะแนนเฉลี่ย 32.28 คะแนน

ผลสอบโอเน็ต นักเรียน ป.6

1. วิชาภาษาไทย เข้าสอบ 704,705 คน คะแนนเฉลี่ย 46.58 คะแนน

2. วิชาภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 704,692 คน คะแนนเฉลี่ย 36.34 คะแนน

3. วิชาคณิตศาสตร์ เข้าสอบ 704,633 คน คะแนนเฉลี่ย 37.12 คะแนน

4. วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 704,697 คน คะแนนเฉลี่ย 39.12 คะแนน

ภาพรวมของผลสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 มีทั้งคะแนนเพิ่มและลดลง โดยนักเรียน ป.6 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทยมีคะแนนลดลงเล็กน้อย ส่วนผลสอบของนักเรียน ม.3 วิชาภาษาไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้น คะแนนภาษาอังกฤษเท่าเดิม ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนลดลง

ทั้งนี้ทาง สทศ. ยังได้ย้ำอีกด้วยว่า ข้อสอบโอเน็ตไม่ได้ออกเกินหลักสูตร ความยากง่ายก็ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้ว และมีมาตรฐาน ดังนั้นจึงอยากให้โรงเรียนทุกระดับทำการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลที่ สทศ. ได้ส่งไปให้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยเปรียบเทียบได้จากโรงเรียนขนาดเดียวกัน ภูมิภาคเดียวกัน สังกัดเดียวกัน จะทราบว่าโรงเรียนของตนเองกับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันมีคะแนนมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.matichon.co.th/news/891795

บทความที่น่าสนใจ