คะแนนเฉลี่ย

สรุปคะแนนเฉลี่ยของการสอบ GAT/PAT60 | คะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง

Home / GAT/PAT / สรุปคะแนนเฉลี่ยของการสอบ GAT/PAT60 | คะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้จัดทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และมีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) นั้น

สูงกว่าปี 59 แต่คะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง

สทศ.ได้ประกาศผลสอบ GAT/PAT เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 เมษายน 2560 สรุปดังนี้ คะแนนเฉลี่ยของการสอบ GAT/PAT ของเดือนมีนาคม 2560 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบในเดือนมีนาคม 2559 มีจำนวน 9 วิชา ได้แก่ GAT ความถนัดทั่วไป มีผู้เข้าสอบ 102,233 คน คะแนนเฉลี่ย 161.00 ประกอบด้วย GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา มีผู้เข้าสอบ 102,215 คน คะแนนเฉลี่ย 115.68 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 102,230 คน คะแนนเฉลี่ย 45.34

คะแนนเฉลี่ย ดังนี้

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 69,151 คน คะแนนเฉลี่ย 49.61
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 60,924 คน คะแนนเฉลี่ย 79.94
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 17,119 คน คะแนนเฉลี่ย 93.77
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 3,427 คน คะแนนเฉลี่ย 93.24
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส มีผู้เข้าสอบ 3,813 คน คะแนนเฉลี่ย 95.79
 • PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น มีผู้เข้าสอบ 2,898 คน คะแนนเฉลี่ย 114.80
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน มีผู้เข้าสอบ 4,520 คน คะแนนเฉลี่ย 104.27
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ มีผู้เข้าสอบ 198 คน คะแนนเฉลี่ย 92.80

โดยนายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า

 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู มีผู้เข้าสอบ 29,104 คน คะแนนเฉลี่ย 140.97
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 2,760 คน คะแนนเฉลี่ย 147.80
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน มีผู้เข้าสอบ 1,395 คน คะแนนเฉลี่ย 87.64
 • และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี มีผู้เข้าสอบ 2,177 คน คะแนนเฉลี่ย 84.96 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th : เปิดแล้ว! บริการขอดูกระดาษคำตอบ จาก สทศ. ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2