คะแนนเฉลี่ย คะแนนโอเน็ต ผลสอบโอเน็ต โอเน็ต

สรุปคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2560

Home / ONET / สรุปคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 2560

วันที่ 25 มี.ค. 62 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 ไว้ดังนี้ (ส่วน ม.6 ผลสอบจะออกในวันที่ 31 มี.ค. 62)

สรุปคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปี 2561

ผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใน 4 วิชาคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน รวมถึงคะแนนสูงต่ำและช่วงชั้นที่นักเรียนทำได้มากที่สุด ดังนี้

วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 701,484 คน คะแนนเฉลี่ย 55.90 คะแนนสูงสุด 99.25

ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 701,456 คน คะแนนเฉลี่ย 39.24 คะแนนสูงสุด 100.00

คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 701,420 คน คะแนนเฉลี่ย 37.50 คะแนนสูงสุด 100.00

วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 701,458 คน คะแนนเฉลี่ย 39.93 คะแนนสูงสุด 100.00

ผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 645,685 คน คะแนนเฉลี่ย 54.42 คะแนนสูงสุด 100.00

ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 645,323 คน คะแนนเฉลี่ย29.45 คะแนนสูงสุด 100.00

คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,575 คน คะแนนเฉลี่ย 30.04 คะแนนสูงสุด 100.00

วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,200 คน คะแนนเฉลี่ย 36.10 คะแนนสูงสุด 100.00

“โดยภาพรวมผลสอบโอเน็ต ป.6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง กว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 ทุกวิชา ส่วนภาพรวมผลสอบ ม.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะที่ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา” ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ กล่าว

ที่มา niets.or.th

** ส่วนคะแนนเฉลี่ยของ ม.6 เราจะนำเสนอในโอกาสต่อไป

บทความแนะนำ