ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่างประเทศ

ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019

ใครที่กำลังหาทุน เพื่อจะช่วยลดหย่อนค่าเรียน วันนี้เราก็มีทุนการศึกษาที่ชื่อว่า Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019 เป็นทุนที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อสร้างบุคคลกรที่มีความสามารถในอนาคต มาฝากกัน

ทุน Mercer Mettl Scholarship 2019

ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019 เป็นทุนของบริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย วัตถุประสงค์ของการให้ทุนก็เพื่อการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษ พร้อมจะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งทุนนี้จะเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาทั่วทุกมุมโลก

ทุนนี้จะให้เงินสนับสนุนจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 61,700 บาท) ซึ่งสามารถนำไปเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ หรือค่าที่พักได้ ทุนการศึกษาที่จะให้ในปี 2019 มีจำนวน 3 ทุน โดยทุนไม่ได้กำหนดว่า ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ใด มหาวิทยาลัยหนึ่งโดยเฉพาะ เพียงแค่เป็นนักศึกษาก็สามารถขอทุนได้ อีกทั้งยังไม่จำกัด สาขาวิชาเรียน นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถขอทุนได้

คุณสมบัติของผู้ขอทุน

  • ได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5
  • มีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

* แต่ถ้าในกรณีที่เป็นพนักงานของ Mercer Mettl หรือเป็นลูกหลาน ญาติพี่น้องของพนักงาน ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการขอทุน

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทุนได้เลย โดยก่อนสมัครจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ให้เรียบร้อยก่อน

ระยะเวลาการรับสมัคร

4 เมษายน – 15 ธันวาคม 2019

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ xathon.mettl.com

บทความแนะนำ