วิชาเลือก แนะแนวการศึกษา ไอที

แนะนำ วิชาเลือกน่าเรียน ช่วยเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการเรียน – ทำงาน

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ วิชาเลือกน่าเรียน ช่วยเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการเรียน – ทำงาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังรวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราเรียนจบออกมาแล้ว เราไม่ได้ใช้ทักษะเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาที่เราเรียนจบมาอย่างเดียว แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ

แนะนำ วิชาเลือกน่าเรียน ด้านไอที

เนื่องจากในหลาย ๆ สายงาน เริ่มที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพิ่มมากขึ้น และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม “วิชาเลือก” ในรั้วมหาวิทยาลัยมาฝากกันด้วย ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ หรือไอทีโดยตรง ก็สามารถลงเรียนวิชาเลือกเหล่านี้ได้ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะความสามารถของตนเองให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะ

แนะนำ วิชาเลือกน่าเรียน ด้านไอที 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COMP HLTH SCI

คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เป็นวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ระบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดการเอกสารอ้างอิง ชีวสารสนเทศ การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูลทาวิชาการ การเขียนโฮมเพจและการนำเสนอโฮมเพจเข้าอินเทอร์เน็ต การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางเทคนิคการแพทย์ ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ อีกด้วย

รายละเอียดวิชา : คลิกที่นี่

COMP PROG

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 

สำหรับคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม เป็นวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรม จรรยาบรรณด้านคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์

รายละเอียดวิชา : คลิกที่นี่ 

COMP APP PROF

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพ 

เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน การรวบรวมข้อมูลและสืบค้นสารสนเทศ การทำรายงานและการนำเสนอ

รายละเอียดวิชา : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดวิชาเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ : www.gened.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

GENERAL CONCEPTS OF COMPUTER

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

เป็นวิชาเลือกเสรีที่จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น เรื่ององค์ประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

รายละเอียดวิชา : คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดวิชาเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ : https://reg.tu.ac.th/

แนะนำ วิชาเลือกน่าเรียน ด้านไอที 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GAME APPRECIATION

น้อง ๆ ที่ชอบด้าน E-Sport ไม่ควรพลาดวิชาเลือกเสรีวิชานี้เลย เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาการเรียนที่จะได้เรียนเกี่ยวกับเกมแล้ว เรายังจะได้ฝึกทักษะการ Cast Game อีกด้วย

INTRO INTERACTIVE PIXEL

สำหรับวิชาพิกเซลเชิงอันตรกิริยาเบื้องต้น เป็นวิชาที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม โดยที่จะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่สร้างภาพโต้ตอบกับผู้ใช้งาน น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมลองลงเรียนวิชานี้กันได้เลยนะ

ดูรายละเอียดวิชาเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ : www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

COMPUTER APPLICATIONS

การใช้งานคอมพิวเตอร์ 

สำหรับวิชาเลือกเสรี การใช้งานคอมพิวเตอร์ จะเน้นการเรียนรู้ด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เป็นหลัก แต่ทั้งนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการใช้โปรแกรมประมวลค่า ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ

ดูรายละเอียดวิชาเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ : https://registrar.ku.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FUN WITH AI

สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ 

เป็นวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย โดยจะสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การคาดเดาและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ หรือการใช้โซเชียลมีเดีย เรียนรู้การทำธุรกิตสินค้าออนไลน์ และการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ ไปจนถึงการทำโครงงานการใช้ CLOUD PLATFORM ในเบื้องต้น เป็นต้น

ดูรายละเอียดวิชาเลือกเพิ่มเติมอื่น ๆ : www.reg.kmitl.ac.th

บทความที่น่าสนใจ