คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผ่านระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

1. การสมัครและการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. การเลือกโครงการที่ต้องการเข้าศึกษาและการสมัครยื่นคะแนนสอบข้อเขียน

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการที่เปิดรับ / จำนวนที่รับ

1. โควตาพิเศษ รับ 20 คน
2. รับตรง รับ 55 คน
3. เพิ่มพิเศษ รับ 90 คน
4. ร้านยาคุณภาพ รับ 5 คน
5. ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รับ 10 คน
6. โควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รับ 1 คน

*** รวมทั้งหมด 181 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละโครงการ

1. โครงการโควตาพิเศษ

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครสอบคัดเลือก

– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

2. โครงการรับตรง

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครสอบคัดเลือก

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

3. โครงการสเพิ่มพิเศษ

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครสอบคัดเลือก

– นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

4. โครงการร้านยาคุณภาพ

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครสอบคัดเลือก

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

– มีความสัมพันธฺเป็นบุตร หรือบุตรบุญธรรมของผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันมีใบอนุญาตถูกต้อง และมีผู้รับอนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิก สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) องค์กรใดองค์กรหนึ่ง

5. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศ

6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

– ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครสอบคัดเลือก

– นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดระเบียบการทั้งหมด : https://drive.google.com/file/d/0B-eGEpPKog9hSmlHeEo3NmZRbzQ/view

เว็บไซต์สมัครออนไลน์ : http://develop.su.ac.th/pharm/

เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร : http://www.pharm.su.ac.th/pharmsu/New/Th/home.php

Facebook : https://www.facebook.com/RxSUDirectAdmission

————————————-

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com