นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ใช้คะแนน GAT/PAT จำนวน 8 คณะ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะที่เปิดรับ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– วิทยาลัยนานาชาติ

– วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

– คณะการบริหารและการจัดการ

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

*** สถาบันฯ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ในการพิจารณาคัดเลือกเท่านั้น โดยรับสมัครสอบ GAT/PAT ทาง www.niets.or.th ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 10 – 29 สิงหาคม 2559 และจัดสอบระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 (เป็นการทดสอบครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560)

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

——————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

ภาพประกอบจาก : http://www.kmitl.ac.th/kmitl.image.php?album=Sample_KMITL