นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง แพทยศาสตร์

รับตรง 2 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 2 โครงการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2560

จำนวนที่รับ

– โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) รับจำนวน 40 คน

– โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2558

2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 20 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ผู้สมัครและบิดาหรือมาดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2554)

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2558

2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร

3. ผู้สมัครและบิดาหรือมาดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2554) และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง

กำหนดการคัดเลือก

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://www.med.msu.ac.th/web/

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

– สอบข้อเขียน วันที่ 18 ธันวาคม 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 13 มกราคม 2560

– ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2560

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

– รายงานตัว เซ็นสัญญาการเข้าศึกษาต่อในวิชาแพทยศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

คือ การสอบข้อเขียน ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นมา โดยมีวิชาที่ต้องสอบดังนี้ (เกณฑ์ผ่านในทุกรายวิชาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35)

– วิทยาศาสตร์ 40%
– คณิตศาสตร์ 20%
– ภาษาอังกฤษ 20%
– ภาษาไทย 10%
– สังคมศึกษา 10%

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.med.msu.ac.th/web/?page_id=821&lang=th

———————————————-

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 (โควตา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20 คณะ 85 สาขาวิชา

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com