กำหนดการสอบ นักเรียนประถม นักเรียนมัธยม เรียนต่อ

สพฐ. กำหนดออกมาแล้ว ปฎิทินรับสมัคร ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ. กำหนดออกมาแล้ว ปฎิทินรับสมัคร ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังเอ่ย ประกาศออกมาแล้วสำหรับกำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อของน้องๆ ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่าจากการที่ประชุมเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน สังกัด สพฐ. เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งแบ่งการรับสมัครออกเป็นดังต่อไปนี้

ปฎิทินรับสมัคร ป.1 ม.1 และ ม.4 ปี 60

ระดับก่อนประถมศึกษา

– รับสมัคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์-วันที่ 3 มีนาคม 2560
– จับสลาก ประกาศ และรายงานตัว วันที่ 12 มีนาคม 2560
– มอบตัว วันที่ 19 มีนาคม 2560

ระดับประถมศึกษา (ชั้นป.1)

– รับสมัครวันที่ 6-10 มีนาคม 2560
– จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 19 มีนาคม 2560
– มอบตัววันที่ 26 มีนาคม 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ความสามารถพิเศษ

– รับสมัคร วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
– ทำการสอบ วันที่ 30 มีนาคม 2560
– ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560

สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและเงื่อนไขพิเศษ

– รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
– ทำการสอบ วันที่ 1 เมษายน 2560
– ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2560

** หมายเหตุ ทั้งนี้ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษ ให้ประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2560

จับสลากเขตพื้นที่บริการ

– ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนทั่วไป

สอบคัดเลือก และใช้คะแนน O-NET

– รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
– ทำการสอบ วันที่ 8 เมษายน 2560
– ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 12 เมษายน 2560

การจับสลาก

– ให้ดำเนินการพร้อมประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 8 เมษายน 2560

ทั้งนี้ นักเรียน ม.1 ให้มอบตัวพร้อมกันทั้งหมด วันที่ 19 เมษายน 2560 ส่วนผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ต้องยื่นความจำนงขอจัดที่เรียน ภายในวันที่ 5-20 เมษายน 2560 และประกาศผล พร้อมรายงานตัวในวันที่ 23 เมษายน 2560

———————————————

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย

– รับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนเดิม ให้รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2560
– เปิดรับสมัครความสามารถพิเศษ วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
– ทำการสอบวันที่ 30 มีนาคม 2560
– ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560

การสอบคัดเลือก และคะแนน O-NET จากโรงเรียนอื่นและเงื่อนไขพิเศษ

– รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
– ทำการสอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2560
– ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560

ส่วนโรงเรียนที่สอนเฉพาะ ม.ปลาย ความสามารถพิเศษ

– รับสมัค รวันที่ 27-28 มีนาคม 2560
– สอบในวันที่ 30 มีนาคม 2560
– ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2560

สอบคัดเลือก คะแนน O-NET และเงื่อนไขพิเศษ

– รับสมัคร วันที่ 27-30 มีนาคม 2560
– สอบวันที่ 2 เมษายน 2560
– ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2560

ทั้งนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมดให้มอบตัวพร้อมกัน ในวันที่ 20 เมษายน 2560

———————————————

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560
– ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 19 เมษายน 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

– สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560
– ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2560
– รายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2560
–  มอบตัววันที่ 19 มีนาคม 2560

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

– รับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
– สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
– ประกาศผลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

– รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
– สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560
– ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 19 เมษายน 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

– รับสมัครวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
– สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560
– ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 12 มีนาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 19 เมษายน 2560

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

– รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม-วันที่ 30 เมษายน 2560
– ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

– สอบวันที่ 2-6 มีนาคม 2560
– ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2560
– รายงานตัวภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
– มอบตัวภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ทั้งนี้จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน (หากจำเป็นรับเพิ่มไม่เกินห้องละ 40 คน) ป.1, ม.1 และ ม.4 รับห้องละ 40 คน (หากจำเป็นไม่เกินห้องละ 50 คน) โดยจะต้องเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) อนุมัติเสียก่อน ส่วนโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ ห้องละ 10 คน (หากจำเป็นให้รับได้ไม่เกินห้องละ 15 คน)

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> สทศ. ประกาศออกมาแล้ว ปฎิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

———————————————

ที่มา : มติชนออนไลน์