o-net กำหนดการสอบ นักเรียน โอเน็ต

สทศ. ประกาศออกมาแล้ว ปฎิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

Home / ONET / สทศ. ประกาศออกมาแล้ว ปฎิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

ประกาศ! ประกาศ! เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คุณสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ออกมาเปิดเผยว่า ได้เปิดระบบให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลนักเรียนสอบโอเน็ต (o-net) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559 โดย สทศ.จะเปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ o-net ทุกระดับชั้น (รอบที่ 1) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้

สทศ. ประกาศปฎิทินสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 ม.6

สทศ. ประกาศปฎิทินการสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6

โดยหากทางโรงเรียนได้ตรวจสอบแล้ว และหากต้องการเพิ่ม/ลดจำนวนนักเรียนให้ดำเนินการผ่านระบบโอเน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2559 เท่านั้น ทั้งนี้ สทศ. จะไม่อนุมัติกรณีขอแก้ไขความไม่ถูกต้องของ ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือแก้ไขข้อมูลเด็กพิเศษ หากโรงเรียนมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ใช้แบบฟอร์ม สทศ.6 (แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่ สทศ. ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งเอกสารดังกล่าว ณ สนามสอบในวันสอบ o-net ซึ่งสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th

และนอกจากนี้ คุณสัมพันธ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ o-net ในปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2559 ส่วนนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการภายในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่ได้กำหนดไว้ ทาง สทศ. จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์สอบในครั้งนี้

สำหรับกำหนดการสอบ o-net ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีกำหนดการดังนี้

นักเรียนชั้น ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มีนาคม 2560
นักเรียนชั้น ม.3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2560
นักเรียนชั้น ม.6 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลสอบวันที่ 20 มีนาคม 2560

โดยน้องๆ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดการสอบทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.niets.or.th

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> สพฐ. กำหนดออกมาแล้ว ปฎิทินรับสมัคร ป.1 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

——————————————-

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/303789