คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง สอบรับตรง

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (ดำเนินการจัดสอบ) ซึ่งเป็นการที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสอบเอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ (ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น)

  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 13 คน
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน จำนวน 35 คน
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ จำนวน 40 คน
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม จำนวน 30 คน
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร จำนวน 20 คน

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

  • การสอบข้อเขียน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

เว็บไซต์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง : http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php