gat-pat คณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง

รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา จำนวน 200 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา จำนวน 150 คน

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (รับทุกสายการเรียน)
  • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

  • ความสามารถด้านกีฬาในระดับชาติขึ้นไป ทั้งระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ และ/หรือ คะแนน GAT (กรณีกำลังศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560, กรณีสำเร็จการศึกษา ใช้คะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ)
  • การสอบสัมภาษณ์

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://allied.tu.ac.th/IndexAhs25590923.php

——————————————

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

>> รวมโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560