คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 60 โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านรับตรง โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 60 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  • ไม่กำหนดผลการเรียนขั้นต่ำในการสมัคร

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60 โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

  • สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 การสอบข้อเขียน

รับตรง 60 โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

  • สำหรับผู้สมัครรอบที่ 2 ผลคะแนน O-NET, GAT-PAT1 และ PAT2

รับตรง 60 โครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ม.ขอนแก่น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที เว็บไซต์ : https://cs.kku.ac.th/