ข่าวการศึกษา นักเรียน สอบ โอเน็ต

ร.ร.เตรียมอุดมฯ ยังคงเป็นโรงเรียนยอดฮิตของเหล่า นร. แห่สอบเข้า ม.4 นับหมื่น

Home / ข่าวการศึกษา / ร.ร.เตรียมอุดมฯ ยังคงเป็นโรงเรียนยอดฮิตของเหล่า นร. แห่สอบเข้า ม.4 นับหมื่น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.1) กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการรับนักเรียนชั้น ม.4 ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ได้กำหนดให้ดำเนินการสอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีรายละเอียดดังนี้

แห่สอบเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ นับหมื่น

นร.แห่สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ นับหมื่นคน

โดย ว่าที่ ร.ต.อานนท์ กล่าวว่า ส่วนในการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา และการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ของวันที่ 2 เมษายน 2560 นั้น เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนเสียก่อนถึงจะสามารถเข้าไปสอบได้ ส่วนการเลือกเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็ยังคงมีอยู่ แต่ปีนี้น่าสนใจว่าโรงเรียนที่อยู่รอบนอกกลับมีนักเรียนไปสมัครเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เช่น ระดับ ม.1 พบว่าปีนี้โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ได้รับการตอบรับมีผู้สมัครเรียนมากเป็นอันดับ 2 สะท้อนว่าผู้ปกครองยอมรับคุณภาพของโรงเรียนและครู เด็กได้เรียนใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกล

ส่วนระดับ ม.4 นั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังคงเป็นที่นิยมของผู้ปกครองและนักเรียนเช่นเดิม รองลงมาคือโรงเรียนโยธินบูรณะ ยืนยันว่าโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ทุกโรงเรียนมีที่นั่งเพียงพอรองรับเด็กแน่นอน ซึ่งการรับนักเรียนจะเป็นไปตามแผนและไม่มีการขยายชั้นเรียน หากประกาศผลสอบแล้วนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีที่เรียน ก็สามารถยื่นความจำนงขอรับการจัดสรรที่เรียนที่โรงเรียนได้เลย ตั้งแต่วันที่ 5-20 เมษายน จากนั้นก็ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้ต่อไป

ซึ่งตามแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ จำนวน 281 โรง รับได้ 94,459 คน สมัคร 207,810 คน ทั้งนี้ จะมีการประกาศผลและรายงานตัววันที่ 6 เมษายนนี้

สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 1,480 คน แบ่งเป็น ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน 296 คน และประเภทสอบคัดเลือก 1,184 คน ซึ่งจะจำแนกเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษ จำนวน 74 คน และกลุ่มการสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน 1,100 คน โดยกลุ่มหลัง พบว่ามีผู้สมัคร ณ วันที่ 30 มีนาคม สูงถึง 12,289 คน

——————————————

ข้อมูลและภาพ : มติชนออนไลน์ และ swis-acs.acs.ac.th