คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2560 รับตรง สาขาการวิจัยทางสังคม

รับตรง!! นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง!! นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง!! สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์

โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -6 มิถุนายน 2560

และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7- 20 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สนใจเข้าอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://socanth.tu.ac.th/admission

หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ http://socanth.tu.ac.th

Facebook : tusocant