กำหนดการ ปฏิทินการคัดเลือก รับตรง สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561 – 5 รูปแบบ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561 – 5 รูปแบบ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ. เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล ดังนี้

ปฏิทินสอบเข้ามหาลัย ปี 2561

5 รูปแบบ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 2561

รับแฟ้มสะสมงาน

รูปแบบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

  • ครั้งที่ 1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
  • ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560
  • ครั้งที่ 2 ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

สอบข้อเขียน

รูปแบบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

  • รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
  • ประกาศผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

การรับตรงร่วมกัน

รูปแบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน

  • รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561

การรับแบบแอดมิชชั่น

รูปแบบที่ 4 การรับแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น สำหรับนักเรียนทั่วไปโดย ทปอ.จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ใน 4 วิชา

  • รับสมัครระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

รับตรงอิสระ

รูปแบบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง โดยจะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561

ที่มา มติชน ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง