ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ทุนรัฐบาล ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเลย

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดและกำหนดการรับสมัครเลย

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ สำหรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ใครที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นดูรายละเอียดเลยค่ะ

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี

ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น สัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

ไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ( เพื่อต่อปริญญาโท,เอก ) ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm

ทุนอีก 2 ประเภทคือ

ทุนประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2561

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Specialized Training College Students) เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2561

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

– อายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2561)

– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รวมทั้งผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2561

– มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ทุนสองประเภทนี้ เปิดรับสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการของไทย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/monbusho_college2018

ภาพจาก : traave