นักเรียน โอเน็ต

ศธ. เตรียมตัด ‘วิชาสังคมศึกษา’ ออกจากการสอบโอเน็ต ป.6,ม.3 แต่ยังคง 4 วิชาหลักตามเดิม

Home / ข่าวการศึกษา / ศธ. เตรียมตัด ‘วิชาสังคมศึกษา’ ออกจากการสอบโอเน็ต ป.6,ม.3 แต่ยังคง 4 วิชาหลักตามเดิม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะจัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ศธ. ตัด ‘วิชาสังคมศึกษา’ ออกจากสอบโอเน็ต ป.6,ม.3

โดยที่ สทศ. จะไม่ทำการจัดสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่จะทำการจัดสอบในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นี้ (วิชาที่ยังคงสอบเหมือนเดิม ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) แต่ยังคงมีการสอบประเมินผลในวิชาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการจัดสอบแบบเข้มข้นตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.6 โดยในขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปพิจารณาหาวิธีในการจัดประเมินให้เหมาะสมกับบริบทกับแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของนักเรียนในแต่ละพื้นที่

ซึ่งอย่างไรก็ตามได้ให้นโยบายไปว่า การประเมินวิชาสังคมศึกษานั้น อยากให้นักเรียนได้เห็นถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี ความเป็นไปในสังคมที่สามารถทำให้เด็กๆ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในการเรียนเท่านั้น ส่วนในระดับ ชั้น ม.6 ยังคงสอบ 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แต่หากจะตัดรายวิชาใดออกคงต้องหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน

ในขณะที่ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า การตัดวิชาสังคมศึกษา ออกจากการสอบโอเน็ตของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ออกนั้น เพราะเห็นว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ จึงควรให้ต้นสังกัดจัดสอบกันเองมากกว่า