ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล

เปิดรับสมัครทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน ประจำปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัครทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน ประจำปี 2561

กลับมาอีกครั้งแล้ว อีกหนึ่งทุนการศึกษาดีๆ ที่ แคมปัส-สตาร์ อยากจะบอกต่อก็คือ ทุนการศึกษาเล่าเรียนหลวง เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จำนวน 90 ทุน ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครทุนเล่าเรียนหลวง

‪ทุน ก.พ. ปี 2561 (นักเรียน ม.ปลาย)

ทุนการศึกษาที่เปิดรับ

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
  2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 72 ทุน
  3. ทุนกระทรวงต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
  4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
  5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50
  3. อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร/สอบแข่งขัน

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 – วันที่ 10 ตุลาคม 2560

  • โดยสามารถทำการสมัครสอบแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar2.ocsc.go.th

สามารถดูรายละเอียดของการประกาศรับสมัครได้ที่ :

บทความที่เกี่ยวข้อง 

บทความแนะนำ