ปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยรัฐบาล หลักสูตรการเรียนการสอน

ม.รามคำแหง จ่อฟ้องกลับ สกอ. หลังเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานคลาดเคลื่อน

Home / ข่าวการศึกษา / ม.รามคำแหง จ่อฟ้องกลับ สกอ. หลังเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานคลาดเคลื่อน

หลังจากที่ สกอ. ได้ประกาศรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนไปนั้น ล่าสุด! ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แถลงการณ์ตอบโต้ สกอ. ว่าได้ทำการเปิดเผยรายชื่อหลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐานคลาดเคลื่อน โดยได้เตรียมฟ้องกลับ หลังขึ้นเว็บไซต์ประกาศ 40 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน ย้ำชัดข้อมูลเก่าปี 2558-2559 เหตุอาจารย์ประจำหลักสูตรมีไม่ครบ 5 คน แต่ปรับเพิ่มครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ม.รามฯ จ่อฟ้องกลับ สกอ. เปิดเผยรายชื่อหลักสูตรคลาดเคลื่อน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกมาแถลงชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 182 หลักสูตร จากทั้งหมด 9,099 หลักสูตร โดยได้มีการระบุว่าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึง 40 หลักสูตรด้วยกัน

ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ข้อมูลที่ทาง สกอ. เปิดเผยนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนหลักสูตรที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลเก่าที่มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรเองไปแล้ว 23 หลักสูตร, หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร, หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร และปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เหลือได้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ และส่งข้อมูลให้ สกอ. รับทราบแล้ว

ม.รามฯ จ่อฟ้องกลับ สกอ. เปิดเผยรายชื่อหลักสูตรคลาดเคลื่อน

สำหรับ สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะมีอาจารย์บางท่านเกษียณอายุราชการและลาศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมาทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ขอฝาก สกอ. ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนควรใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ชัดเจนเสียก่อน มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาในภาพรวมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และมติของสภามหาวิทยาลัยหลังจากที่ได้ประชุมกันไปนั้น ก็ได้มีการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทางกฎหมายกับ สกอ. ต่อไป เพราะสร้างความเสียหายและย่ำยีจิตใจของบุคลากรและนักศึกษาเป็นอย่างมาก

โดยหลักสูตรทั้ง 40 หลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปิดเองไปแล้วจำนวน 23 หลักสูตร มี 6 หลักสูตร งดรับนักศึกษา และอีก 11 หลักสูตร ได้เพิ่มจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทาง สกอ. รับรองไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่เข้าใจเหตุใดที่ สกอ. ขึ้นเว็บไซต์โดยไม่ชี้แจงหรือสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อน…

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th