การจัดอันดับ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 อันดับแรกของไทยที่ติดอันดับโลก | จะเป็นที่เท่าไรของโลกบ้างมาดู

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 อันดับแรกของไทยที่ติดอันดับโลก | จะเป็นที่เท่าไรของโลกบ้างมาดู

แยกมาให้ดูผลเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 อันดับแรกที่ได้คะแนนมากที่สุดในไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกในด้านคุณภาพวิชาการ และด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการจัดอันดับทั้งหมด 2 ครั้งใน 1 ปี คือเดือนมกราคม และเดือนกรกฏาคม วัดผลจากการใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ และผลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ทาง Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปนประกาศออกมามีดังต่อไปนี้ค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 อันดับแรกของไทย อยู่ที่เท่าไรของโลก

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันดับ 23 ของประเทศ และ อันดับ 3138 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันดับ 25 ประเทศ อันดับ 3169 โลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับ 35 ประเทศ อันดับ 4543 โลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันดับ 36 ประเทศ อันดับ 4552 โลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันดับ 39 ประเทศ อันดับ 4801 โลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อันดับ 44 ประเทศ อันดับ 5400 โลก

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อันดับ 45 ประเทศ อันดับ 5475 โลก

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อันดับ 49 ประเทศ อันดับ 5733 โลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อันดับ 50 ประเทศ อันดับ 5776 โลก

อันดับ10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อันดับ 52 ประเทศ อันดับ 6190 โลก

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://webometrics.info/en/Asia/Thailand

อัพเดทล่าสุด 1/08/61

อ้างอิงข้อมูลจาก webometrics.info/eneduzones