คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบราง แนะแนวการศึกษา

วิศวกรรมระบบราง อีกหนึ่งสาขามาแรง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวกรรมระบบราง อีกหนึ่งสาขามาแรง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับ วิศวกรรมระบบราง หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Railway Systems Engineering ประด้วยงานด้านวิศวกรรมหลายแขนงด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการดำเนินงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ รวมทั้งยังเป็นงานด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการผลิต

วิศวกรรมระบบราง สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน

น้อง ๆ คนไหนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและอยากเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีสาขาน่าเรียนในภาควิศวกรรมศาสตร์มาแนะนำกันด้วยก็คือ วิศวกรรมระบบราง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในสาขาวิศวกรรมระบบราง จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟทั้งหมด

วิศวกรรมระบบราง

จากผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า ภายในปี 2563 ประเทศไทยจะมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านระบบรางเพิ่มมากขึ้นสูงถึง 31,000 คน โดยแบ่งออกเป็นวิศวกร 6,000 คน ช่างเทคนิค 12,000 คน และเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 13,000 คน ซึ่งในปัจจุบันประเทศยังขาดแคลนวิศกรด้านระบบราง และยังรวมไปถึงระดับอาเซียน อีกด้วย

ดังนั้น สถาบันการศึกษาของไทยจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบรางมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมระบบรางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลิตบัณฑิตจบใหม่ให้ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ว่าแต่จะมีสถาบันการศึกษาแห่งไหนในเมืองไทยที่เกิดสอนด้านนี้บ้าง ตามมาดูกันได้เลย…

อนุปริญญา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

วิทยาลัยอาชีวะของรัฐ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ สาขาระบบขนส่งทางราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

วิทยาลัยชลบุรี

วิทยาลัยชลบุรี ทั้ง 4 แห่ง จับคู่ความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 3 ปี จนได้ทวีวุฒิของไทยและจีน

วิศวกรรมระบบราง

ปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมขนส่งทางราง) ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมระบบราง) ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ KU : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ RMUTT : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมระบบราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ RMUTI : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ UTCC : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ สาขาวิศวกรรมระบบราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีระบบราง ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ RSU : คลิกที่นี่

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ MU : คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ-พิเศษ) ดูรายละเอียด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ CU : คลิกที่นี่

สอนฟรี!! สูตรการรวมตัวต้านทาน ฉบับฟิสิกส์แม่งเถื่อน

Link : https://seeme.me/ch/devilphysic/MRZ5rM

** นี่เป็นเพียงแค่บางหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมระบบรางที่ แคมปัส-สตาร์ ยกตัวอย่างมาให้น้อง ๆ ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนต่อทางด้านนี้หรือไม่ ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละสถาบันการศึกษาได้ตามลิงค์เลยจ๊ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : KMITL Channel PlusThaiPBS, www.komchadluek.net

บทความที่น่าสนใจ