EPT ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล รัฐบาลออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา รัฐบาลออสเตรเลีย (EPT) ปิดรับสมัคร 15 พ.ย 61 นี้ ด่วน !

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา รัฐบาลออสเตรเลีย (EPT) ปิดรับสมัคร 15 พ.ย 61 นี้ ด่วน !

รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) แก่นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่สนใจที่มีสัญชาติไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ประเทศและรัฐบาลโลก  และสนับสนุนให้นักศึกษา นักวิจัยหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถ มีโอกาสในการศึกษา วิจัยและฝึกอบรมที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา รัฐบาลออสเตรเลีย (EPT)

ทุนเปล่าเต็มจำนวน !

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยทุน ELP มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่ หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Ttaining) สำหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

ทุนการศึกษา รัฐบาลออสเตรเลีย (EPT) ปิดรับสมัคร 15 พ.ย 61 นี้ ด่วน!

ข้อมูลเพิ่มเติม ..

สมัครและติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  internationaleducation.gov.au

หมดเขตรับสมัคร: 15 พฤศจิกายน 2561

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ocsc.go.th/node/4687, pexels.com

บทความแนะนำ