ทุนการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ 5 ประเทศ เปิดแล้ว!

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ 5 ประเทศ เปิดแล้ว!

น้องๆ นักเรียนที่ฝันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วกำลังรอทุนการศึกษาอยู่ ตอนนี้มีโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเปิดรับสมัครอยู่ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสอบเพื่อชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยน และไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเป็นระยะเวลา 1 ปี

โครงการ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ

โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสถาบัน Education and Development Experts (EduDee) ซึ่งประเทศที่จะส่งเด็กที่ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนจะมีทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แคนนาดา, ไอร์แลนด์ และอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน หรือทั้งหมด และไปแลกเปลี่ยนในฐานะยุวทูตของประเทศไทย ทั้งนี้นักเรียนที่ได้สิทธิไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องกลับมาซ้ำชั้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุระหว่า 15-18 ปี ณ วันเดินทาง

– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า

– มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสองปีการศึกษาล่าสุด (ส่วนผู้มีผลการเรียนติดเกรด 0(f), 1(D), ร, มผ, มส ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล)

– ต้องสอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

– สุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ

– ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน

– สำหรับทุนโควต้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนที่เคยมี J-1 หรือ F-1 Visa ไม่สามารถชิงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้

– นักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมการได้ แต่รับจำนวนจำกัด

– นักเรียนที่เลือกเดินทางไปประเทศอังกฤษต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้อมีผลคะแนนสอบ IELTS (Academic Module) รวมไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยทุกทักษะจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า Band 5.0

หมดเขตรับสมัคร

17 ตุลาคม 2561

โครงการ ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ 5 ประเทศ เปิดแล้ว!

วิธีการสมัคร

กรอกสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาทผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ทางธนาคารจะแจ้งรายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบมาที่สถาบันโดยตรง หรือจะจ่ายผ่าน mobile banking ก็ได้

อ่านร่ายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edudee.co.th

บทความแนะนำ