9 วิชาสามัญ dek63 TCAS63 กำหนดการสอบ สทศ.

สรุป 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ – รอบไหนบ้าง ที่ใช้คะแนน

Home / ข่าวการศึกษา / สรุป 9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ – รอบไหนบ้าง ที่ใช้คะแนน

เปิดรับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา โดยการสอบในครั้งนี้น้อง ๆ ต้องนำผลคะแนนสอบมายื่นสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ในรอบต่าง ๆ ทั้งนี้น้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบให้ครบทั้ง 9 วิชา โดยสามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่เราจะต้องนำมาใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยก็พอแล้วค่ะ

9 วิชาสามัญ ที่ต้องใช้ในแต่ละคณะ TCAS

แต่เชื่อเลยว่าจะต้องมีน้อง ๆ บางคนที่กำลังงงหรือไม่ค่อยแน่ใจว่าในแต่ละคณะ/สาขาต้องใช้คะแนนวิชาไหนกันบ้าง ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้สรุปข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ 9 วิชาสามัญว่าจะต้องใช้สมัคร TCAS รอบไหนบ้าง พร้อมทั้งในแต่ละ/สาขา ต้องใช้คะแนนวิชาไหนบ้าง? มาดูกันเลย…

กำหนดการ วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563

  • ทำการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 19 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ : www.gatpat.niets.or.th
  • พิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2562
  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอในการสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2562
  • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 21 ธันวาคม 2562
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 17 มกราคม 2563
  • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563
  • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 5 เมษายน 2563

9 วิชาสามัญ

ใช้คะแนนรอบไหนบ้าง TCAS63

  • รับแบบโควตา รอบที่ 2
  • รับตรงร่วมกัน + กสพท รอบที่ 3
  • รับตรงอิสระ รอบที่ 5

วิชาสามัญ 9 วิชา ในการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย จะมีการกำหนดเกณ์คะแนนที่ใช้ไม่เหมือนกัน รวมถึงวิชาที่น้อง ๆ จะต้องใช้สอบเข้าศึกษาต่อยังไม่เหมือนกันอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ถ้าคนละคณะ/สาขาวิชา ก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้ต่างกัน และนอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังแบ่งออกตามแผนการเรียนที่น้อง ๆ จบมากด้วย เช่น สายวิทย์ และสายศิลป์ ฯลฯ

** วิชาสามัญ 9 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาสังคมฯ คณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์

ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดหรือระเบียบการรับสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา/โครงการ/มหาวิทยาลัย ให้ดีเสียก่อน โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เลยค่ะ

เด็ก ม.6 ห้ามพลาด!! เผยข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ EP.01

แพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และน้อง ๆ ก็จะต้องสอบวิชาเฉพาะแพทย์ด้วยนะจ๊ะ (โครงการ กสพท ของทุกมหาวิทยาลัย)

วิศวกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

อักษรฯ มนุษย์ฯ ศิลปกรรมฯ โบราณคดี

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แยกออกเป็นสายการเรียนวิทย์และสายศิลป์ อีกด้วย

บัญชี บริหาร การเงิน การตลาด

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

การท่องเที่ยว การจัดการ โลจิสติกส์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

วิทยาศาสตร์ (กายภาพ ชีวภาพ ICT/IT)

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

นิเทศศาสตร์ สื่อสาร นวัตกรรมฯ

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ในบางคณะ/สาขาวิชาอาจจะใช้คณะคณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ด้วย

เกร็ดความรู้ การใช้คำผิดความหมาย

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น น้อง ๆ อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะจ๊ะ) ที่สำคัญ!! อย่าลืมสอบ PAT4 วิชาความถนัดทางด้ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ กันด้วยค่ะ

ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ 1 และวิทยาศาสตร์ (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

จิตวิทยา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา (ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยอาจจะใช้เฉพาะคะแนนบางวิชาเท่านั้น)

เกษตรฯ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

มัณฑนศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ2 และวิทยาศาสตร์

วิจิตรศิลป์

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีการใช้คะแนนสอบในวิชา คณิตฯ 2 และวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตฯ 1 หรือ คณิตฯ 2 ในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการใช้ผลคะแนนสอบในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันออกไป

พลศึกษา สุขศึกษา

วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตฯ 1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยในแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในมหาวทิยาลัยต่าง ๆ อาจจะมีการใช้คะแนนในวิชา วิทยาศาสตร์ ด้วย

น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้ที่ : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ