ศิษย์เก่า

ChAMP โครงการดีจากพี่สู่น้อง แนะการใช้ชีวิต เข้าใจการทำงาน

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / ChAMP โครงการดีจากพี่สู่น้อง แนะการใช้ชีวิต เข้าใจการทำงาน

โครงการ ChAMP หรือ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program โครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพการงาน และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก มาเป็น Mentor เพื่อให้คำแนะนำกับ Mentee ซึ่งเป็นรุ่นน้องนิสิต ป.ตรี ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ทั้งในด้านการตั้งเป้าหมายชีวิต การวางแผนเส้นทางอาชีพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะความสามารถในมิติต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงโลกการศึกษาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน พัฒนาและต่อยอดความสามารถของนิสิตให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ChAMP โครงการดีจากพี่สู่น้อง แนะการใช้ชีวิต เข้าใจการทำงาน และแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อสังคม

01-ChAMP-จุฬาฯ

นายธนธรณ์ โพดาพล Mentee จากโครงการ ChAMP รุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจใหม่ Google สิงคโปร์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ตอนนั้นโครงการยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและ ตัวผมเองก็ไม่รู้จักโครงการนี้ว่ามีประโยชน์ยังไง แต่ที่ผมสมัครเข้ามาก็เพราะรู้สึกว่าโครงการนี้น่าจะทำให้ผมได้คำตอบว่า เรียนจบแล้วไปไหน เรียนจบแล้วจะทำงานอะไรดี การทำงานในสายอาชีพต่างๆ เป็นอย่างไร ผมคาดหวังว่าจะได้คำตอบจากการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่เมื่อได้เข้ามาแล้วกลายเป็นว่า คำตอบที่ผมอยากได้อยู่ในคำถามที่พี่ๆ Mentor ถามกลับมา ผมจึงได้พิจารณาตัวเองอย่างจริงจังว่าผมอยากเป็นอะไร อยากทำอะไร โครงการนี้ทำให้ผมมีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้น ซึ่งผมคิดว่าการที่ผมได้ทำงานในที่ที่อยากทำนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการได้เข้ามาร่วมโครงการและมีพี่ๆ คอยแนะนำ ให้คำปรึกษาและชี้แนะว่า ถ้าหากเราอยากทำงานแบบนี้ เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ตัวเรามีศักยภาพมากพอที่จะได้ทำงานอย่างที่ฝันไว้”

นอกจากนี้ยังมี รุ่นน้องในโครงการ ChAMP รุ่นที่ 4 นายกฤษณ์ ภัทรวงศ์วิสูตร นิสิตหลักสูตรนานาชาติ (BBA) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ผมเป็น Mentee รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่โครงการเปิดรับ Mentee จากคณะอื่นนอกจากคณะบัญชี ทำให้ผมได้อยู่ร่วมกับคนอื่นมากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น ได้เห็นความแตกต่างทางความคิด และได้เรียนรู้คนหลายๆ แบบ มีการแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้ได้เรียนรู้และรู้สึกว่าตัวเองมีวุฒิภาวะและโตขึ้น โครงการนี้ทำให้ผมมองเป้าหมายระยะใกล้และลงลึกถึงรายละเอียดว่า เราจะทำอย่างไรหรือมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ และสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับโครงการนี้ก็คือ พี่ๆ Mentor ทุกคนจะเน้นย้ำและแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งปัน การทำเพื่อคนอื่นและส่วนรวมอยู่เสมอ ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ครับ”

จากจุดเริ่มต้นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีใจรักในจุฬาฯ และต้องการจะตอบแทนจุฬาฯ จนเกิดเป็นโครงการ ChAMP ซึ่งได้ดำเนินการมา 4 ปี และกำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือกรุ่นที่ 5 ด้วยการนำกระบวนการเรียนรู้แบบ Mentorship มาใช้นั่นก็คือ การมี Mentor ที่เป็นผู้มีประสบการณ์หรือคุณวุฒิ คอยชี้แนะ ให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจกับ Mentee ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ประยุกต์สิ่งที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น ถือเป็นโครงการที่ดีและควรค่า ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะนำไปพิจารณา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมในอนาคตต่อไปได้อย่างเต็มที่