Chula Cute Boy cu Cute Boy หนุ่มหล่อ หนุ่มหล่อ จุฬาฯ

งานดีพรีเมี่ยม!! 21 หนุ่มหล่อ จุฬาฯ (Chula Cute Boy)

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / งานดีพรีเมี่ยม!! 21 หนุ่มหล่อ จุฬาฯ (Chula Cute Boy)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 1 และเป็นสถานบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทย มีเด็กๆ หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนกันเป็นจำนวนมาก และยังได้รับการจัดอันดับในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต คุณภาพด้านการวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาได้รับการันตีในทุกด้านแล้วว่าดีเยี่ยม ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมหนุ่มหล่อ หน้าตาดีเอาไว้อีกมากมาย จะมีใครบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย…

รวมภาพ 21 หนุ่มหล่อ จุฬาฯ

จั๋ง วิศวกรรมศาสตร์

จั๋ง วิศวกรรมศาสตร์#2

IG : jungwkn

ลูกชิ้น วิศวกรรมศาสตร์#4

ลูกชิ้น วิศวกรรมศาสตร์#บัณฑิต

IG : lookchincule

เสก แพทยศาสตร์#2

เสก แพทยศาสตร์#2

IG: suthaphong

อัพ นิเทศศาสตร์#4

อัพ นิเทศศาสตร์#บัณฑิต

IG: uppoompat

>> หนุ่มหล่อโอปป้า “อัพ ภูมิพัฒน์” พระเอก MV อยู่นี่ไง ดีกรีจุฬาคฑากรรุ่นที่ 7.1

จีโน่ เศรษฐศาสตร์#3

จีโน่ เศรษฐศาสตร์#3

IG: gino.fb

มิวส์ เภสัชศาสตร์#1

มิวส์ เภสัชศาสตร์#1

IG: mmmmmmmuse

เน๋ง สัตวแพทยศาสตร์#5

อิน สถาปัตยกรรมศาสตร์#บัณฑิต

IG: inpitar

พอร์ช ทันตแพทยศาสตร์#3

พอร์ช ทันตแพทยศาสตร์#3

IG: pporschep

ป๊อป ครุศาสตร์#5

ป๊อป ครุศาสตร์#5

IG: popsoji

บอม แพทยศาสตร์#3

บอม แพทยศาสตร์#3

IG: navat27

เจ แพทยศาสตร์#6

เจ แพทยศาสตร์#6

IG: jaysiwakorn

เน๋ง สัตวแพทยศาสตร์#5

เน๋ง สัตวแพทยศาสตร์#5

IG : nengnn

รุจ วิศวกรรมศาสตร์#1

รุจ วิศวกรรมศาสตร์#1

IG: rujnana

บอส ทันตแพทยศาสตร์#4

บอส ทันตแพทยศาสตร์#4

IG: bossatis

ดิด ทันตแพทยศาสตร์#6

ดิด ทันตแพทยศาสตร์#6

IG: diddidd

พี นิเทศศาสตร์#4

พี นิเทศศาสตร์#4

IG: peerapol159

อัด รัฐศาสตร์#2

อัด รัฐศาสตร์#2

IG: ud_awat

ต้น แพทยศาสตร์#4

ต้น แพทยศาสตร์#4

IG: tonnjirat

แม็กซี่ นิเทศศาสตร์#4

แม็กซี่ นิเทศศาสตร์#บัณฑิต

IG: maxiiin_

จอส นิเทศศาสตร์#3

จอส นิเทศศาสตร์#3

IG: josswayar

เคเบิ้ล รัฐศาสตร์#2

เคเบิ้ล รัฐศาสตร์#2

IG: 03.39

—————————————–

ขอบคุณภาพจาก แฟนเพจ : Chula Cute Boy