o-net นักเรียน ภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ เด็กเก่ง โอเน็ต

เก่งขั้นเทพ!! 5 นักเรียนมัธยม สอบโอเน็ตคณิตฯ-อังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

Home / ดาวเด่นมหาวิทยาลัย / เก่งขั้นเทพ!! 5 นักเรียนมัธยม สอบโอเน็ตคณิตฯ-อังกฤษ เต็ม 100 คะแนน

หลังจากที่การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดหลังจากที่ได้ประกาศคะแนนสอบออกมา ก็มีทั้งเด็กที่สมหวังและผิดหวังกับคะแนนที่ได้รับ แต่ก็มี 5 เด็กเก่ง นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สามารถสอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จะเป็นใครกันนั้นไปรู้กับกับน้องๆ กันได้เลย

นร. สังกัด สพม.39 ได้โอเน็ตคณิตฯ-อังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

โดย นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสำเร็จการศึกษานั้น

สทศ. ได้ประกาศผลออกมาแล้ว โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม. 39 ทั้ง จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 5 คนด้วยกัน ดังนี้

ด.ญ.พัชรวลัย กัดผุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
1. ด.ญ.พัชรวลัย กัดผุ

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.ธนพร ชูช่วย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

2. ด.ญ.ธนพร ชูช่วย

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.ภัทรจารินทร์ เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

3. ด.ญ.ภัทรจารินทร์ เหลืองประสิทธิ์

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จ.พิษณุโลก สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม

 ด.ญ.แคทลีน ศรัญญา เคลนเนล โรงเรียนอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์)

4. ด.ญ.แคทลีน ศรัญญา เคลนเนล

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สอบวิชาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม

น.ส.พิมรักษ์ บารมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

5. น.ส.พิมรักษ์ บารมี

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม และยังสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ถึง 4 สถาบันด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม > น่าชื่นชม! “น้องพิมรักษ์” สอบโอเน็ตคณิตฯ เต็ม 100 พร้อมสอบติดแพทย์ 4 สถาบัน

———————————-

ที่มา : มติชนออนไลน์