กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ ปี 2562

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบเข้ารับราชการ ปี 2562 กว่า 417 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ม.ค. 62 ถึง วันจันทร์ที่ 25 ก.พ. 62 กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัคร และสอบเข้ารับราชการ ปี 2562

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนบุคคลทั่วไป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่จีน ประจำปี 2561

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําปีการศึกษา 2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.ค.ศ. เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย รับ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ เกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย มีรายละเอียดดังนี้