PAT1

สทศ. เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ PAT1 ปี 2563 ใหม่ – เพิ่มปรนัยเป็น 35 ข้อ ลดอัตนัยเหลือ 10 ข้อ 

ข้อสอบ PAT1 ปี 2563 เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบใหม่ ข้อสอบอัตนัยจากเดิมที่มี 15 ข้อ ลดเหลือเพียง 10 ข้อ และปรนัยจากเดิมที่มีเพียง 30 ข้อ ในปีนี้ก็จะเพิ่มเป็น 35 ข้อ
กำหนดการสอบของ สทศ. ปี 2563 

กำหนดการรับสมัคร – สอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ จัดสอบโดย สทศ. | #dek63

กำหนดการสอบของ สทศ. ปี 2563 ได้แก่ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมวันประกาศผลสอบมาฝากกันด้วยค่ะ จะมีรายละเอียดน่ารู้อะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลย
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

สทศ. ประกาศตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 – ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

สทศ. ประกาศ ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561 – สอบใหม่วันที่ 21-22 มี.ค. 62

สทศ. เปิดสอบ O-NET รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2561 จะต้องมีอยู่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62 เฉพาะสนามสอบ รร.วัดสิงห์

สทศ. ยืนยันจัดสอบ PAT5 ใหม่ วันที่ 5 มี.ค. 62 พร้อมสั่งฝ่ายกฎหมายประเมินความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดสอบใหม่ และเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บ