ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา มหาลัยชื่อดังระดับโลก ศิษย์เก่า เรียนเก่ง

5 คนไทยที่เป็นศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 

Home / วาไรตี้ / 5 คนไทยที่เป็นศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกจาก QS World University Rankings อีกทั้งสถาบันแห่งนี้ยังมีการเรียน การสอนที่โดดเด่นมากของสถาบันแห่งนี้คือ งานวิจัย และการศึกษาในสาขาเคมี ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ และสาขาที่โดดเด่นรองลงมาเป็นสาขาชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และการจัดการ

รวมศิษย์เก่าไทยที่จบจาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์

เนื่องจาก MIT ก็เป็นมหาวิทยาลัยดังระดับโลก คนที่เรียนจบจากที่นี่ก็น่าจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆ แน่เลย เราก็เลยคัดเลือกศิษย์เก่า MIT ที่มีบทบาทโดดเด่นในสังคมไทยมาฝากกัน

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ภาพ : thaitgri.org

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และยังมีตำแหน่งสำคัญอื่นๆ ในสังคมอีกมากมาย

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  MIT สหรัฐอเมริกา
 • ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยโยนก

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ภาพ : สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

2. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และเคยเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ระดับปริญญาโท จากสาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาโท จากสาขานโยบาย และเทคโนโลยี  MIT สหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม MIT สหรัฐอเมริกา

ภาพ : ig nichax

3. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงมีผลงานด้านสังคมที่โดดเด่นอย่างการก่อตั้งมูลนิธิ Miracle of Life เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหา และทรงตั้งโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ และทูลกระหม่อมหญิงฯ ยังเคยเป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคไทยรักษาชาติที่โดนยุบไปแล้วด้วย

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี MIT สหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ภาพ : @chadchartofficial

4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และปัจจบันก็ยังเป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทย

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท จากสาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท จากสาขาวิศวกรรมโยธา MIT สหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาเอก จากสาขาวิศวกรรมโยธา  University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา

กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ภาพ : news.mthai

5. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลประยุทธ์ และเคยเป็นผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง โฆษก พรรคพลังประชารัฐ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ Williams College สหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาเอก จากสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ MIT สหรัฐอเมริกา

บทความแนะนำ