Intel ISEF 2019 การแข่งขันโครงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กเก่ง โครงงานวิทยาศาสตร์

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 8 รางวัลแข่งโครงงานวิทย์ฯ นานาชาติ ระดับโลก ที่สหรัฐฯ

Home / วาไรตี้ / เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 8 รางวัลแข่งโครงงานวิทย์ฯ นานาชาติ ระดับโลก ที่สหรัฐฯ

เรียกได้ว่า เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครจริง ๆ โดยล่าสุด! เยาวชนไทยกว่า 40 ชีวิต จำนวน 17 ทีม จาก 7 โรงเรียน ได้เดินทางมากลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนนานาชาติระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2019 (Intel ISEF 2019) ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองฟินิกส์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีนี้เหล่าเยาวชนไทยก็สามารถสร้างผลงานได้มากกว่าทุกปี โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 8 รางวัลด้วยกัน เจ๋งสุด ๆ ไปเลย

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 8 รางวัลแข่งโครงงานวิทย์ฯ นานาชาติ

ทางด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้นำเยาวชนจำนวน 17 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ซึ่งได้มีการแบ่งการประกวดโครงงานออกเป็น 22 สาขาด้วยกัน เช่น ชีวภาพ สัตวศาสตร์ วัสดุศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ พืชศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นต้น และในปีนี้เด็กไทยก็สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 8 รางวัล ได้แก่

เด็กไทยแข่งวิทย์ คว้า 8 รางวัล บนเวทีโลก… 

Link : seeme.me/ch/motionnews/9nQVew

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

สำหรับ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา สามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ด้านพืชวิทยา และรางวัลสเปเชียลอวอร์ด จาก Sigma Xi ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำหรับการวิจัยข้ามสาขาและการทำงานเป็นทีม ด้วยโครงงาน “เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช” ซึ่งเป็นผลงานของ นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และ น.ส.สุทธิดา เอี่ยมสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จ.ฉะเชิงเทรา อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้านพลังงาน-กายภาพ ด้วยโครงงาน “กังหันลมแบบไฮบริดจ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็ก ถาวร” ซึ่งเป็นผลงานของ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ และนายจิตรภณ ขจรภิรมย์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุวิทย์ กิระวิทยา

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้านพืชวิทยา ด้วยโครงงาน “การพัฒนา ไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น” ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.นัทธมน ศรีพรม น.ส.รมิตา เชื้อเมืองพาน และ น.ส.พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 8 รางวัลแข่งโครงงานวิทย์ฯ นานาชาติ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ด้านเคมีวิทยา ด้วยโครงงาน “การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซนเซอร์เชิงสีเพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง : แนวคิดใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ” ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.อธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และนายณภัทร สัจจมงคล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รางวัลที่ 4 พร้อมทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์สหรัฐ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาระบบซอร์ฟแวร์ด้วยโครงงาน “การประมาณน้ำหนักเนื้อข้าวโพดหวานจากรูปภาพดิจิทัล ด้วยวิธีการอินทิกรัลแบบหมุนรอบแกน” ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และ น.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และนายจิรคุณ เอิบอิ่ม

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลสเปเชียลอวอร์ด จาก USAID from the American People ด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พร้อมทุนการศึกษา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ คือโครงงาน “การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง” ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.น้ำผึ้ง ปัญญา, นายพิรชัช คชนิล และนายเจษฎา สิทธิขันแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รางวัลสเปเชียลอวอร์ด จากสมาคมเคมีอเมริกัน ด้วยโครงงาน “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล” ซึ่งเป็นผลงานของ นายปุถุชน วงศ์วรกุล, นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร และ น.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง อาจารย์ที่ปรึกษา นายภานุพงศ์ ภูทะวัง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : www.nsm.or.th

บทความที่น่าสนใจ