คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์

ทุกคนเรียนได้ไม่จำกัด วิชาจัดการความเครียด – คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.เชียงใหม่

Home / วาไรตี้ / ทุกคนเรียนได้ไม่จำกัด วิชาจัดการความเครียด – คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก ม.เชียงใหม่

บางครั้งการที่ตกอยู่ในสภาวะความเครียด หลาย ๆ คนอาจจะมืดแปดด้าน ไม่มีควาสุขในชีวิต อยากหายเครียดแต่หาทางออกไม่เจอ ในบทความนี้ เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อคอร์ส เทคนิคการจัดการความเครียด โดยผู้เรียนจะได้แนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความเครียดในแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

วิชาจัดการความเครียด คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี มช.

เทคนิคการจัดการความเครียด เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงความเครียดและเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่าง ๆ สามารถประเมินและวิเคราะห์ความเครียด นำเสนอเทคนิคการจัดการความเครียดได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเครียด และเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่าง ๆ ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และสาระสำคัญของเทคนิคการจัดการความเครียดแบบต่าง ๆ ได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความเครียดในแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการเรียน

ในคอร์สสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียน ได้แก่

– เทคนิคการฝึกการหายใจ

– เทคนิคการฝึกเกร็งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

– เทคนิคการนวดด้วยตนเอง

– เทคนิคการฝึกการเจริญสติ

– เทคนิคการฝึกการผ่อนคลายในตนเอง

– เทคนิคการฝึกทักษะการสื่อสาร และเทคนิคการจัดการความเครียดโดยด้วยวิธีอื่น

ตลอดจนการประยุกต์ใช้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ในการประยุกต์ใช้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

ระยะเวลาเรียน

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

– เริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีรูปแบบการเรียนแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนด้วยตนเองได้ ไม่ต้องเข้าคอร์สตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย คนที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์สนี้สามารถติดต่อทีมผู้สอนได้เลยที่ e-mail: supat.c@cmu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม thaimooc

บทความแนะนำ