การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก คณิตศาสตร์ เด็กเก่ง

6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก – คะแนนรวมอันดับ 5 ของโลก

Home / วาไรตี้ / 6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก – คะแนนรวมอันดับ 5 ของโลก

สุดยอด 6 นักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และยังสามารถทำคะแนนรวมทีมได้อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 621 คน โดยแบ่งออกเป็นชายจำนวน 556 คน และหญิงจำนวน 65 คน จาก 112 ประเทศ/เขตการปกครอง

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก

สำหรับนักเรียนตัวแทนประเทศไทยทั้ง 6 คนที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วย…

6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก

6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

1. นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง : เหรียญทอง
2. นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ : เหรียญทอง
3. นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม : เหรียญทอง
4. นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ : เหรียญเงิน
5. นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ : เหรียญเงิน
6. นายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ : เหรียญเงิน

6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย

1. อ.ดร.พงศ์พล เรือนคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : หัวหน้าทีม
2. อ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รองหัวหน้าทีม
3. ดร.วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford : ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
4. รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร : ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
5. นายเศรษฐา ปิณฑานนท์ : ผู้จัดการทีม สสวท.

ทำคะแนนอยู่อันดับ 5 ของโลก

ส่วนคะแนนรวมของทีมประเทศไทย สามารถทำได้อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 185 คะแนน ซึ่งถือได้ว่าเป็นคะแนนรวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และประเทศที่สามารถทำคะแนนรวมได้สูงที่สุด ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา

6 เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 ทอง 3 เงิน แข่งขันคณิตโอลิมปิก

ข้อมูลและภาพจาก FB : Olympic ipst

บทความที่น่าสนใจ