มมส รอบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio เรียนต่อ มมส

Home / วาไรตี้ / นักเรียนจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน เข้าสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio เรียนต่อ มมส

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนจากทั่วประเทศ เดินทางเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้ รวมกว่า 5,000 คน

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “โครงการเด็กดีมีที่เรียน” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 มีการเปิดรับสมัครจำนวน 676 ที่นั่ง จากทั้งหมด 17 คณะ-วิทยาลัย 75 สาขาวิชา

โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2564

โครงการ เด็กดีมีที่เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียน จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ทำความดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจัก ช่วยเหลือสังคม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวศิรินุช ปราบพาถ

นางสาวศิรินุช ปราบพาถ นักเรียนจากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย ที่เข้าห้องสอบสัมภาษณ์แล้ว ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงความรู้สึก ที่ได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า

เป็นความใฝ่ฝันของตนเอง ที่อยากเรียน สาขาอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ พอเรียนจบไปแล้วทำงานสามารถเลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้ แล้วยังกล่าวอีกว่า รู้สึกประทับใจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม น่ามาศึกษาเล่าเรียน และที่สำคัญยังมีพี่ๆทุกคนมีความเป็นกันเอง และน้องได้ทิ้งท้ายด้วยว่า การเดินทางไม่สามารถมาทำลายอนาคตและความฝันของตนเองได้ เมื่อตนได้มาศึกในสถาบันแห่งนี้

นายยุทธนา อาจบัณฑิตย์

ด้าน นายยุทธนา อาจบัณฑิตย์ นักเรียนจากโรงเรียนค้อวิทยาคม จังหวัดนครพนม ที่เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า

ตนเองได้เตรียมตัวและออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่เช้าพร้อมขอพรจากแม่ และแม่บอกก่อนออกจากบ้านว่า “หมานๆ เด้อบักหล่า” พอเข้าห้องสอบอาจารย์ที่สอบสัมภาษณ์เป็นกันเอง สอบถามพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง ทำให้ไม่เกร็งและตอบคำถามด้วยความราบรื่นดี รู้สึกมีความสุขและประทับใจในการมาสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีอันดับต้นๆของประเทศ ตนจึงอยากเข้ามาศึกษาเพื่ออนาคตของตนเอง หวังว่าจะได้เข้ามาเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แห่งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์0-4375-377

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

บทความแนะนำ