sotus การรับน้อง นักศึกษาใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย

ม.แม่ฟ้าหลวง ยันประกาศใช้ระบบ SOTUS เพื่อผลดีต่อนักศึกษา

Home / วาไรตี้ / ม.แม่ฟ้าหลวง ยันประกาศใช้ระบบ SOTUS เพื่อผลดีต่อนักศึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศจุดยืนสนับสนุนให้ใช้ระบบ SOTUS เพื่อเป็นการช่วยทำให้กิจกรรมรับน้องของทางมหาวิทยาลัยจัดการอย่างมีระเบียบ ไม่ใช้ความรุนแรงในหารับน้อง โดยมหาวิทยาลัยจะสั่งควบคุม กำชับรุ่นพี่นักศึกษาทุกคนไม่ให้ทำการทารุณหรือใช้ความรุนแรง ห้ามใช้คำหยาบ ห้ามมีแอลกอฮอล์ในการใช้รับน้องเป็นเด็ดขาด แต่จะให้ดูแลช่วยหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสร้างความเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องและมีความรักกลมเกลียวกัน

ประกาศแล้ว! ม.แม่ฟ้าหลวง ยันใช้ระบบ SOTUS

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เผยว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสนับสนุนการใช้ระบบ SOTUS ในงานพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมยืนยันว่า การใช้ระบบ SOTUS จะเป็นการส่งผลดีต่อนักศึกษา เพื่อให้รุ่นพี่ได้อบรมรุ่นน้องอยู่ในกฎกติกา รู้จักวัฒนธรรมประเพณี และยังเป็นการสร้างความมีน้ำใจ ความสามัคคีต่อรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะอีกด้วย โดยระบบนี้จะสามารถสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นได้

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ทางมหาวิทยาลัยจะทำการกำชับรุ่นพี่ไม่ให้ทารุณรุ่นน้อง โดยห้ามใช้คำหยาบ ห้ามใช้แอลอกฮอล์ในการรับน้อง ห้ามออกคำสั่งทำร้ายร่างกายและห้ามใช้กำลังกับรุ่นน้องเป็นอันขาด ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาจะได้รับความทรงจำดีๆ กลับไป พร้อมยังยืนยันว่าระบบ SOTUS ไม่ได้เข้มงวดเหมือนในระบบทหารแน่นอน

 


 

เกร็ดความรู้ส่งท้าย :
สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจว่า ระบบ SOTUS คือระบบอะไร? แล้วมันนำมาใช้ได้อย่างไร? เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

โซตัส (SOTUS) คือ ระบบหนึ่งซึ่งเป็นรูปแบบของการฝึกนักเรียน นักศึกษาใหม่ในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หรือที่เรียกว่าการรับน้อง ระบบโซตัสมักจะมีการใช้หลักจิตวิทยาและสร้างเหตุการณ์ขึ้น โดยการยกข้ออ้างเรื่องความสามัคคีในหมู่คณะและการเคารพผู้อาวุโส ที่ได้เข้าศึกษาก่อน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่เกิดความเกรงกลัวและปฏิบัติตามกฎที่รุ่นพี่ได้วางเอาไว้

ซึ่งบ่อยครั้งที่การใช้ระบบโซตัสเป็นการแบ่งชนชั้นให้รุ่นพี่ให้มีอำนาจมากกว่ารุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ หากรุ่นน้องไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการลงโทษทำให้เกิดความเกรงกลัวหรือถูกตัดขาดจากกลุ่มคณะสาขาที่เรียนด้วยกันแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะเป็นเรื่องผิดในสังคมก็ตาม ระบบโซตัสจึงถูกมองว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของรุ่นน้องและเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดระบบอุปถัมป์ในประเทศไทย (ระบบโซตัสมักจะถูกควบหมายรวมกับการรับน้อง ซึ่งในความเป็นจริงระบบโซตัสกับการรับน้องเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันหรือจะควบคู่กันก็ได้)

ความหมายของคำว่า ‘SOTUS’

คำว่า SOTUS มาจากตัวอักษรนำของคำในภาษาอังกฤษ 5 คำ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นกำเนิดของระบบโซตัสขึ้นมาครั้งแรกในประเทศไทย โดยแต่ละคำและความหมายประกอบด้วยดังนี้

1. Seniority คือ การเคารพผู้อาวุโส หรือการสำนึกในความเป็นน้องซึ่งเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ เมื่อรุ่นน้องเจียมในความเยาว์กว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ และประพฤติอ่อนน้อม เพื่อน้อมรับการสั่งสอนจากผู้ที่มีอาวุโสกว่า
2. Order คือ การปฏิบัติตามระเบียบวินัย เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนจำนวนมาก เมื่อจะทำงานใหญ่จึงจำเป็นต้องแบ่งหน้าที่กันทำ ต้องมีผู้นำและผู้ตามเป็นลำดับ การพาคนหมู่มากไปสู่ความสำเร็จได้ จำต้องมีระเบียบและรักษาวินัย
3. Tradition คือ การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี มีภาคภูมิใจในธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คุณงามความดีของธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ได้หล่อหลอมต่อเนื่องมาจากรุ่นก่อน ๆ สู่รุ่นน้อง และทำให้ทราบว่าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน
4. Unity คือ การเป็นหนึ่งเดียว หรือความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน มีใจมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน
5. Spirit คือ การฝึกจิตใจ การเสียสละกายและใจ มีน้ำใจเพื่อสังคม ให้กล้าทำในสิ่งที่ถูก ที่เป็นธรรมยืนอยู่ได้ในกระแสเชี่ยวของสังคมด้วยความนับถือในธรรมของตนเอง

แม้ว่าความหมายของแต่ละคำของโซตัสนั้นจะชัดเจน แต่ว่าขอบเขตเงื่อนไขนั้นค่อนข้างจะคลุมเครือ ทำให้มีการพยายามนิยามและกำหนดความหมายของคำเหล่านี้มีความเข้มข้นไม่เท่ากัน แต่ก็มีนิยามคล้ายๆ กัน ในเรื่องของการเคารพผู้อาวุโส การปฏิบัติตามระเบียบวินัย การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีและการมีน้ำใจ ในปัจจุบันความหมายของระบบโซตัสสามารถพบได้ทั่วไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

 

ที่มา :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://news.voicetv.co.th/thailand/378966.html