ม.เชียงใหม่ ศาลาอเนกประสงค์ สถาปัตยกรรม เข้าค่าย โครงการฝึกงาน

โครงการฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม นศ. มช. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ดอยสุเทพ

Home / วาไรตี้ / โครงการฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม นศ. มช. ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ดอยสุเทพ

เพื่อนำองค์ความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาปลูกสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม โครงการฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 ในวิชาการฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัด “ค่ายให้” ระดมสมอง สองมือ ร่วมกันออกแบบปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ไม้พื้นจากบริษัท คอนวูด จำกัด

โครงการฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

คอนเซ็ปต์ ค่ายให้ นศ. ม.เชียงใหม่  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ

ปรัชกร วันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานค่ายให้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เผยถึงกิจกรรมนี้ว่า “เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฝึกงานก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม ภาคฤดูร้อน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายให้” คือ นำองค์ความรู้จากการเรียนในวิชาชีพสถาปัตยกรรม มาปลูกสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม

เน้นความเรียบง่าย และโปร่งโล่ง แต่แข็งแรง

สำหรับการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ออกแบบเน้นความเรียบง่าย และโปร่งโล่ง รวมทั้งเสริมความแข็งแรงทนทานด้วยโครงสร้างเหล็ก พร้อมมุงหลังคาด้วยสังกะสีเคลือบสีกันความร้อน และปูพื้นด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ คอนวูด หน้า 6 นิ้ว รุ่นทูอินวัน สีธรรมชาติ พื้นที่รวม 75 ตร.ม. ที่ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ จากพี่ๆ บริษัท คอนวูด จำกัด”

ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในวิชาชีพ

กิจกรรมนี้ นอกจากเป็นการสร้างอาคารสาธารณะประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมในสถานที่ก่อสร้างเพื่อประสบการณ์ตรง (Design and Build) ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้าง การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง การควบคุมงาน การตรวจสอบขั้นตอนและวัสดุ การแก้ปัญหา และอุปสรรคในการก่อสร้างตามขั้นตอนงานก่อสร้าง ตามหลักสูตรรายวิชา การฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย

ภาพบรรยกาศ

ติดตามกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ และอัพเดตไอเดียดี ๆ ในการตกแต่งบ้านที่ตอบสนองทุกงานดีไซน์ ได้ทางแฟนเพจ facebook.com/CONWOODThailand และ เว็บไซต์ www.conwood.co.th