ของดีมศว ดาราศิษย์เก่า ทำเนียบศิษย์เก่า มศว ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า มศว

เปิดทำเนียบศิษย์เก่า ดารา-คนดัง แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

Home / วาไรตี้ / เปิดทำเนียบศิษย์เก่า ดารา-คนดัง แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อย่อ มศว เดิมเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ต่อมาพัฒนาเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีน้องๆ ระดับมัธยมต้องการเข้าศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ

ศิษย์เก่า มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีนิสิตนักศึกษาที่มีชื่อเสียงเข้าศึกษามากมาย วันนี้แคมปัส-สตาร์จะพาไปเปิดทำเนียบศิษย์เก่าดารา-คนดัง แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีใครกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท (นินิว)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาพจาก IG: @ninew_kanyarat

คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ (รถเมล์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ภาพจาก IG: @rodmayaloha

จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @toeyjarinporn

จิรายุ ละอองมณี (เก้า)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @kaojirayu_9

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ (ขวัญ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก thairath.co.th

เจนนิเฟอร์ คิ้ม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @j.kim4real

ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์ (เบสท์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาพจาก IG: @best_chanidapa

ชรัฐฐา อิมราพร (แจม เนโกะจัมพ์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @jam_ponybah

วรัฐฐา อิมราพร (เนย เนโกะจัมพ์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @butterbuttytia

เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค (แพรว)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการตลาด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @praewchermawee

ดำรง พุฒตาล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก news.mthai.com

แทนคุณ จิตต์อิสระ (อี้)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @jittitsara

ธัญสินี พรมสุทธิ์ (ส้ม)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาพจาก IG: @somtansinee

นาตาลี เดวิส (นาตาลี)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @nathalie_davies

นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์ (น้าต๋อย เซ็มเบ้)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก flashfly.ne

นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ AF6)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @zanizina

นิษฐา จิรยั่งยืน (มิว)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @mewnittha

ผลิตโชค อายนบุตร (เป๊ก)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @peckpalit

พรชิตา ณ สงขลา (เบนซ์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @pornchita

พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (อ๊อฟ)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @actart_gen

พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (ใบเฟิร์น)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและการกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @baifernbah

โฟกัส จีระกุล (โฟกัส)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @focusbabyhippo

เจสสิกา ภาสะพันธุ์ (เจสซี่)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @jessjiga

ภัณฑิลา ฟูกลิ่น (แอร์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกการออกแบบเพื่อการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาพจาก IG: @bunnyaire

มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ (โม)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @momonchanok

ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @yingsakfood

ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @rosesirintip

ศิรชัช เจียรถาวร (ไมเคิล)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @michaelsirachuch

สุชารัตน์ มานะยิ่ง (ออม)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาพจาก IG: @aom_sushar

นายแพทย์ สมิทธิ์ อารยะสกุล (หมอโอ๊ค)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านจิตวิทยา (ผิวหนัง) ศูนย์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @oak_smith

หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ (นิวเคลียร์)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ภาพจาก IG: @newclear_hansa

กร คุณาธิปอภิสิริ (อู๋จุน)

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพจาก IG: @oaujun

บทความแนะนำ