การเลือกตั้ง

มช.โพล – นศ. ส่วนใหญ่อยากให้เลือกตั้งเร็วๆ และเลือกทักษิณเป็นนายกฯ

Home / วาไรตี้ / มช.โพล – นศ. ส่วนใหญ่อยากให้เลือกตั้งเร็วๆ และเลือกทักษิณเป็นนายกฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 กันยายน 2561 และถือเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ ‘มช.โพล’ พร้อมมีการทำกิจกรรมแบบสำรวจเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้ง โดยมีคำถามให้นักศึกษาโหวตในคำถามเกี่ยวกับ “รายการของคืนวันศุกร์ของ คสช.” และ “การเลือกตั้ง” ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ลองไปดูกันค่ะ

มช.โพล – นศ. ส่วนใหญ่อยากให้เลือกตั้งเร็วๆ

อยากให้ทักษิณเป็น นายกฯ คนต่อไป

สำหรับ มช. โพล นั้น กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคำถามเกี่ยวกับแง่มุมของรัฐธรรมนูญ 2560, “รายการของคืนวันศุกร์ของ คสช.” และ “การเลือกตั้ง”จำนวนทั้งหมด 5,446 คน แบ่งสัดส่วนโดยจำแนกออกเป็นดังนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (25%)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (25 %)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (25 %)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (21 %)

และนักศึกษาที่มากกว่าชั้นปีที่ 4 (อีก 4%)

มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ 66% ภาคอีสาน 6% ภาคกลาง 8% ภาคใต้ 12% และกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 8% แบ่งเป็นเพศชาย 39% เพศหญิง ร้อยละ 59 และเพศอื่นๆ ร้อยละ 2

ในที่นี่ ขอยกตัวอย่างผลการสำรวจการตอบแบบสอบถามในประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะ

ท่านอยากให้มีการเลือกตั้งเมื่อใด >> นักศึกษาส่วนใหญ่ อยากให้เลือกตั้งเร็วๆ

–  อยากให้เลือกตั้ง ภายในปี 2562 46%
– อยากให้เลือกตั้ง ภายในเดือน ก.พ.62 37 %
– อยากให้เลือกตั้ง ภายในเดือนพ.ค.62  12%
– ไม่อยากเลือกตั้ง 5 %

หากมีเลือกตั้งจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองใด >> นักศึกษาส่วนใหญ่เลือก พรรคอนาคตใหม่

– พรรคอนาคตใหม่ 27 %

-พรรคเพื่อไทย 26 %

-พรรคประชาธิปัตย์ 15 %

อยากเห็นใครเป็นนายกฯ คนต่อไป >> นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกทักษิณ

– นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ  24 %
– นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  19%
– นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 10 %
– นายเนติวิทย์ 8 %
– น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ  6 %
– พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. 6%

ดูรายการคืนความสุขของคสช. มากน้อยเพียงใด >>นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยดู

– ไม่เคยดูสักครั้ง ร้อยละ 51.7

– น้อย (1-3ครั้ง)  33.4  6%

– ปานกลาง (4-6ครั้ง) 9.9  6%

มาก (7-9ครั้ง)  3.8  6%

– มากที่สุด (10-12ครั้ง) 0.9 6%

ท่านคิดว่า คสช. และรัฐบาลแก้ไขปัญหา เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มากน้อยเพียงใด

– แก้ปัญหาได้ปานกลาง 35%
– แก้ปัญหาได้แย่ 33%
– แก้ปัญหาได้แย่มาก 23%
– แก้ปัญหาได้ดี 7%
– แก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม 2%

อ่านผลสำรวจข้ออื่นๆ ได้ที่ >> matichon

ที่มา: voicetv, matichon