ดาราศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าจุฬาฯ

รวมลูกพระเกี้ยว ดาราศิษย์เก่าจุฬาฯ 100 คน

Home / วาไรตี้ / รวมลูกพระเกี้ยว ดาราศิษย์เก่าจุฬาฯ 100 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีระบบการศึกษาที่เข้มข้นและมีหลักสูตรและการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 19 คณะ

รวมลูกพระเกี้ยว ดาราศิษย์เก่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี ทำให้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากมาย รวมไปถึงบรรดาคนดังที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงด้วย วันนี้แคมปัส-สตาร์ได้รวบรวมลูกพระเกี้ยวดาราศิษย์เก่า จากจุฬาฯ จำนวน 100 คน มาให้ชมกันค่ะ จะมีใครบ้างไปดูกันเลย

แพง-ขวัญข้าว เศวตวิมล

จบปริญญาตรีจากจากสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@pangkwankao

ป๊อด-ธนชัย อุชชิน

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@modernpod

ปาน-ธนพร แวกประยูร

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@parnthanaporn

ภัทร ฉัตรบริรักษ์

จบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@BtItUOqhXjI

อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร

จบปริญญาตรีจากสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@asadawut_luang

ต้า-อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา

จบปริญญาตรีจากสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG: @paradoxband

อดิสรณ์ พึ่งยา

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@jackie14ap

โบ๊ท-ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์

จบปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@bbbothhh

โก้-ชาญชัย กายสิทธิ์

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@coco_chanchai

แอมป์-ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@amp_phuri

ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@artiwara

นีน่า-กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@lovestoriesch13

เอส-คมกฤษ ตรีวิมล

จบปริญญาตรีจากสาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก adintrend.com

ยิปซี-คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@gypsykeerati

เพลง-ชนม์ทิดา อัศวเหม

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@plengasavahame

แนน-ชลิตา เฟื่องอารมย์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ และ ปริญญาโทจากสาขาวิชายุโรปศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@nan_chalita

มะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

จบปริญญาตรีจากสาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@mdsponx

ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์

จบปริญญาตรีจากสาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@yongsongyos

เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี

จบปริญญาตรีจากสาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@terchantavit

ซี-ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์

จบปริญญาตรีจากสาขาวารสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ceemeagain

แหวน-ฐิติมา สุตสุนทร

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@waenthitima

มายด์-ณภศศิ สุรวรรณ

จบปริญญาตรีจากภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@mind_napasasi

แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@aff_taksaorn

แอน-ธิติมา ประทุมทิพย์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@missannthitima

โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล

จบปริญญาตรีจากสาขาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@banjong_p

ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ugly_pookie

โอปอลล์-ปาณิสราอารยะสกุล

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอับดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@opalpanisara

กาละแมร์-พัชรศรี เบญจมาศ

จบปริญญาตรีจากสาขาสื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kalamare

ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาด พงศ์สุชาติ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@rtuitui

เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@earthpatravee

ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@rachwinwong

สุทธิชัย หยุ่น

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@Bd2ZMohhJen

ไก่-สมพล ปิยะพงศ์สิริ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kaisamapol

ครูลิลลี่-กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์

จบปริญญาตรีจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kru_lilly

ขวัญ-สู่ขวัญ บูลกุล

จบปริญญาตรีจากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@suquanbulakul

พี่ฉอด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา

จบปริญญาตรีจากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@djpchod

มาดามมด

จบปริญญาตรีจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@madame_mod

ชาม-ไอยวริญท์ โอสถานนท์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@charm.os

หน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@nong_arunosha

อเล็กซ์ เรนเดลล์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@alexrendell

เติ้ล-ปิยะชาติ ทองอ่วม

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@titlekittiphak

จั๊ด-ธีมะ กาญจนไพริน

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@judgejudd

ก้อง-จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ และ ปริญญาโทจากคุณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kongmusical

เอม-สาธิดา ปิ่นสินชัย

จบปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@aimsatida

ลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@loukgolflg

แพทริเซีย-ธัญชนก กู๊ด

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@patriciagood

แจ๊คเกอรีน-พัฒนะชัย อดิเรก

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@jackarita42

เฟย-ภัทร เอกแสงกุล

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@foeifoeii

ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@krungor

เกตุ-ธัญญา รัตนมาลากุล

จบปริญญาตรีจากสาขาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@gade_thanya

เบบี้มายด์-ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@babymissingmild

อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@armkornkan

พุดเดิ้ล-ปาจรีย์ ณ นคร

จบปริญญาตรีจากภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@payoon3

แจมมี่-ปาณิชดา แสงสุวรรณ

จบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@jammie_panichadar

กันต์ กันตถาวร

จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kankantathavorn

มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล

จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@marchutavuth

เอ้ก-บุษกร หงษ์มานพ

จบปริญญาตรีจาก ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@eggbusakorn

พลอย จินดาโชติ

จบปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ployandkids

หมอโอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล

จบปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@oak_smith

โน๊ต-ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล

จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@note_natthakarn

บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

จบปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@boy_pakorn

เมย์-จีระนันท์ กิจประสาน

จบปริญญาตรีจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@may_aprilandmay

จิ๊บ-วสุ แสงสิงแก้ว

จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@jeep_vasu

เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@fayefayeye

นีโน่-เมทนี บุรณศิริ

จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ninomaethanee

นิว-ชัยพล พูพาร์ต

จบปริญญาตรีจากสาขานันทนาการและการจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@newcjp27

น็อต-อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@nott.thee

อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ

จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@lekteeradetch

เนย-โชติกา วงศ์วิลาศ

จบปริญญาตรีจากสาขาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@noeychotika

บีม-กวี ตันจรารักษ์

จบปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@beamkawee

บ๊อบ-บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์

จบปริญญาตรีและปริญญาโท จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@bobnattee

สน-ยุกต์ ส่งไพศาล

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@sonyuke

บิ๊ก-ทองภูมิ สิริพิพัฒน์

จบปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@bigthongpoom

มินท์-มิณฑิตา วัฒนกุล

จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@mint.tita

เอ๊ะ-ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์

จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ae_sasikarn

แหวนแหวน-ปวริศา เพ็ญชาติ

จบปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ และปริญญาโทจากสาขา Master of Science in Architecture and Applied Economics คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@whanpavarisa

เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@hoysaranair

ขนมจีน-กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์

จบปริญญาตรีจากสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกวิชาขับร้อง เกียรตินิยมอันดับ 2 และปริญญาโท จากสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Western Music) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@knomjeankulamas

คลาวเดีย จักรพันธุ์

จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@claudia_chakrabandhu

เปิ้ล-นาคร ศิลาชัย

จบปริญญาตรีจากสาขานฤมิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ple_nakorn

อร-อรอนงค์ ปัญญาวงศ์

จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ornanong_panyawong

ลูกโป่ง-ภคมน บุณยะภูติ

จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอก Voice จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@lookpong_monna

จ๊ะ-จิตตาภา แจ่มปฐม

จบปริญญาตรีจากสาขานาฏศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@ja_jittapa

มัดหมี่-พิมดาว พานิชสมัย

จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@mutmeepimdao

แก้ว BNK48 -ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ

จบปริญญาตรีจากสาขาดุริยางคศิลป์ (เอกเปียโน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@kaew.bnk48official

ซูโม่กิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ

จบปริญญาตรีจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@karn_222

แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@taewaew_natapohn

แก๊ป-ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@gapthanavate

ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@n_honark

ปัญญา นิรันดร์กุล

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@phanya_ni

ตุลย์-ภากร ธนศรีวนิชชัย

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@tul_pakorn

ดู๋-สัญญา คุณากร

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@sanyakunakorn

แสตมป์-อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@stampapiwat

กอล์ฟ-กิตติพัทธ์ ชลารักษ์

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@teamgolf_fanclub

ดาว-ณัฐภัสสร สิมะเสถียร

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@zzdaozz

ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาจีน (เกียรตินิยม​อันดับ​2) และปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@tamagodji

นาเดีย นิมิตรวานิช

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกศิลปะการละคร และปริญญาโท  เอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@nadiakaaa

ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@theniti

ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ

จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@bright_ch3

ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพจาก IG:@urassayas

บทความแนะนำ