ดาราศิษย์เก่า ทำเนียบศิษย์เก่า ศิษย์เก่า

รวมทีมลูกแม่โดม ศิษย์เก่าดาราคนดัง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Home / วาไรตี้ / รวมทีมลูกแม่โดม ศิษย์เก่าดาราคนดัง แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิมชื่อ ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)’ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ในอดีตเน้นการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้การศึกษาและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในสมัยนั้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า 26 คณะ ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ฯลฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วยวิทยาเขต 4 ศูนย์ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์พัทยา, ศูนย์ลำปาง และ ศูนย์รังสิต

รวมทีมลูกแม่โดม

ด้วยความที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของประเทศไทย ก่อตั้งมามากกว่า 80 ปี จึงมีนิสิตและนักศึกษามากมาย รวมไปถึงเหล่าดาราคนดัง วันนี้แคมปัส-สตาร์ได้รวบรวมทีมลูกแม่โดม ดาราคนดังที่เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาให้ได้ชมกัน จะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะ

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

จบปริญญาโท จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์

จบปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพจาก IG:@auan_rangsit

ตู่-นันทิดา แก้วบัวสาย

จบปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพจาก IG:@BsS6amVhnco

ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

จบปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพจาก IG:@chuvitkamol

แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล

จบปริญญาตรี จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพจาก IG:@pang_ornjira

อ้อ-กฤษติกา คงสมพงษ์

จบปริญญาเอก จากสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ภาพจาก FB: kritika.kongsompong

กวาง-กมลชนก โกมลฐิติ

จบปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์
ภาพจาก IG:@kwang.kamolchanok

อู๋-ธนากร โปษยานนท์

จบปริญญาตรี จากสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
ภาพจาก IG:@charmarmy

พล ตัณฑเสถียร

จบปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์
ภาพจาก IG:@phol_tantasathien

ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล

จบปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพจาก IG:@tuipptitan

เชียร์-ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

จบปริญญาตรี จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@cheerny14

รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา

จบปริญญาตรี จากสาขาวรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แอม-เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

จบปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@ampdidi

กิ๊ก-มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

จบปริญญาตรี จากสาขาภาษาเยอรมัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@kikmayurin

เอมี่ กลิ่นประทุม

จบปริญญาตรี จากสาขาอังกฤษอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@amy_klinpratoom

ดิว-อริสรา ทองบริสุทธิ์

จบปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@duearisara

เล็ก-บุษบา ดาวเรือง

จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ และ ปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แอน ทองประสม

จบปริญญาโท จากสาขาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@annethong

หมวย-อริสรา กำธรเจริญ

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ปริญญาโทจากสาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และปริญญาเอกจากสาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@muayarisara

ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เองตระกูล

จบปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@tanya_liyah

ไก่-มีสุข คุณดิลกชัยพัฒน์

จบปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@kaimeesuk

เอ๊ะ-อิศริยา สายสนั่น

จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ และ ปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@kiattiya_ssn

จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ

จบปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@joy_rinlanee

อ๋อม-สกาวใจ พูนสวัสดิ์

จบปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@oomsakaojai

นิหน่า-สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา

จบปริญญาตรี จากสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@ninanaka

กนก รัตน์วงศ์สกุล

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เอกหนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก FB: kanok.ratwongsakul

จ๊ะจ๋า-พริมรตา เดชอุดม

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@jaja_primrata

เผือก-พงศธร จงวิลาส

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@lollipop_pimp

ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์

จบปริญญาตรี จากสาขาวิทยุโทรทัศน์ คณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ ปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@freudonidas

พิช-วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@pchysomething

เบลล่า-ราณี แคมเปน

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@bellacampen

ต้น-ธนษิต จตุรภุช

จบปริญญาตรี จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หลักสูตรนานาชาติ (BJM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@tonthanasit

ปอย-ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์

จบปริญญาโท จากคณะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@poy_paweena_tun

หน่อย-บุษกร วงศ์พัวพัน

จบปริญญาตรี จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@kun_jun

เชอร์รี่-เข็มอัปสร สิริสุขขะ

จบปริญญาตรี จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@cherrykhemupsorn

ฌอห์ณ จินดาโชติ

จบปริญญาตรี จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@seanjindachot

เอิ้น-ปานระพี รพิพันธุ์

จบปริญญาตรีและปริญญาโท จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@panraphee

ต๊ะ-พิภู พุ่มแก้ว

จบปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@pipoauh

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

จบปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@thanathorn.ig

ไก่-ภาษิต อภิญญาวาท

จบปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@kaipasit

ซัน-ประชากร ปิยะสกุลแก้ว

จบปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@sun_prachakorn

เกรท-สพล อัศวมั่นคง

จบปริญญาตรี จากภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@grtsp

นุ้ย-สุจิรา อรุณพิพัฒน์

จบปริญญาตรี จากสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@nuisujiraa

หมิง-ชาลิสา บุญครองทรัพย์

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@mingmoonoi

พลอย-ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก เพจ Ploy LiT Fan CLUB

ซาร่า-นลินธารา โฮเลอร์

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@sara_hohler

บัวชมพู ฟอร์ด

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@buachompoosahavat

แมท-ภีรนีย์ คงไทย

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@mattperanee

อ๋อง-เขมรัชต์ สุนทรนนท์

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@djoung

หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ

จบปริญญาตรี จากสาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@noona_nuengtida

ใบเฟิร์น-อัญชสา มงคลสมัย

จบปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@bifern

จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา

จบปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาพจาก IG:@warattaya

บทความแนะนำ