ดอกบัว ดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัว ของดีที่ซ่อนอยู่ ใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / พิพิธภัณฑ์บัว ของดีที่ซ่อนอยู่ ใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรามีเรื่องราวน่าสนใจ มุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่หลายๆ คน ไม่เคยเห็น  มานำเสนอ จะมีใครรู้บ้างว่า ภายในมหาวิทยาลัย มี พิพิธภัณฑ์บัว ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ วันนี้ Campus-Star จะพาไปเที่ยวชม เสน่ห์ของบัว จะสวยแค่ไหนไปดู

พิพิธภัณฑ์บัว ของดีที่ซ่อนอยู่ ใน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. 2543 เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. 2546

พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัวดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ์บัวเพียง 40 สายพันธุ์ ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า 400 สายพันธุ์ มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายาก ในพื้นที่ 18 ไร่

พิพิธภัณฑ์บัว

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร ผู้เชี่ยวชาญด้านบัว

พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ จากบัว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียน การสอน ในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานเอกชน และส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดปทุมธานี เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม โครงการนักพฤกษศาสตร์จิ๋ว โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิพิธภัณฑ์บัว

มีการศึกษาว่า บัว มีประโยชน์และความสำคัญหลายอย่าง อย่างเช่น เป็นอาหารได้ โดยนำก้านมาประกอบแกงส้ม เครื่องนุ่งห่ม เพราะมีเส้นใย ทำการศึกษาเกี่ยวกับเส้นใยว่านำมาทำเสื้อผ้าได้หรือไม่ การเป็นยา สมุนไพร ทางแพทย์แผนไทย โดยนำเกสรบัว ใบบัว กลีบดอก มาทำยา และ ที่อยู่อาศัย ใบบัวขนาดใหญ่ สามารถนำมามุงเป็นหลังคาได้

บัววิกตอเรีย ที่เด็กสามารถนั่งได้

บัววิกตอเรีย ที่เด็กสามารถนั่งได้

บ่อเลี้ยงบัว

พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัว

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวพันธุ์ต่างๆ

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวหลวงพระราชินี

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวจงกลนี

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวนางกวัก มีสีต่างๆคือ ขาว แดง ฟ้า ชมพู ม่วง เหลือง

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวหลวงแหล่งพันธุ์นครสวรรค์ มีความสูงเกือบ 2 เมตร

พิพิธภัณฑ์บัว

บัวผันลูกไม้ใหม่

สำหรับหน่วยงานต่างๆ ประชาชน ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่  08.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

วิธีเดินทางไป พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • ปอ. 538 รถสีเหลือง วิ่งระหว่างโรงพยาบาลสงฆ์อนุสาวรีย์ชัยฯ โทลล์เวย์ รังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
  • ปอ. 1156 (สีเขียว) วิ่งระหว่าง สะพานลอยตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง- หมู่บ้านมาลีรมย์ (คลองหก)
  • รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – ฟิวเจอร์ฯ – รังสิต
  • รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- รังสิต
  • รถตู้ประจำทางสายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี – สายอนุสาวรีย์

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี

บทความแนะนำ