issue48 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2560

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤษภาคม 2560

CAMPUS CALENDAR : MAY 2017

(1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์” ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2

(2) เชิญชวนเข้าอบรมภาษาจีนในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม (ทุกวันพุธ) เวลา 14.00 – 16.00 น. สถานที่อบรม ณ ห้องเรียนภาษาจีน ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.นครศรีธรรมราช

(3) สถาบันการพลศึกษา เชิญชวนร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

(4) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมโครงการ “Stophecrash หยุดการชน ร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัย : เสาหลักที่ 3 ยานยนต์ปลอดภัย” วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560 ณ สนามแข่งรถปทุมธานี สปีด เวย์

(5) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2560” ในวันที่  15-19 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้นที่ 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ ม.นครพนม

(6) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรม STATA เพื่อการจัดการข้อมูล และการวิจัย” ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 อาคาร 6 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

(7) ขอเชิญร่วมงาน “วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Blue Ooean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

(8) ขอเชิญชมนิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 : SciEx2017 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

(9) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ภูเก็ต ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มรภ.ภูเก็ต

 

ติดตามคอลัมน์ Campus Calendar ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.48

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS