issue50 กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2560

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2560

CAMPUS CALENDAR JULY 2017

(1) มทร.กรุงเทพ จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร “ต้นกล้าวาที ครั้งที่ 2” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง R 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(2) ประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Commitment in a Challenging Century” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) มรภ.สุราษฏร์ธานี จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

(4) ม.บูรพา จัดประเพณีการวิ่งเขาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในบางแสน  ไม่จำกัดเวลาวิ่ง ไม่จำกัดอายุในการวิ่ง ฟรีตลอดงาน ขอให้คุณเป็นลูกเทา-ทอง หวนคืนถิ่นมนต์บางแสน และร่วมรำลึกวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยใน “แปดกรกฎ” ประเพณีวิ่งเขาสามมุข กิจกรรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

(5) ขอเชิญเที่ยวงาน “วันเกษตรแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(6) การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(7) มรภ.สวนสุนันทา จักการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-27 และ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

(8) การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น “…สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560  ณ มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

(9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จัดโครงการ ปลูกต้นกล้าสล่าล้านนา ครั้งที่ 2 กิจกรรมอบรมจะมีในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่

 

ติดตามคอลัมน์ Campus Calendar ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.50

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS